Jobbene som ikke brenner

Det lukter så mye svidd i arbeidslivet i dag at mange blir utbrent. Men fortsatt finnes jobber hvor du ikke møter veggen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Større krav. Tempoet i arbeidslivet og kravet til lønnsomhet er høyere enn noensinne. Det psykiske presset øker, sykefraværet øker og flere blir utbrent.

Ikke-tema

Ifølge Dagens Næringsliv øker sykefraværet drastisk blant 30-åringer. Økningen var på hele 60 prosent i løpet av 90-tallet.

Ubrenthet regnes for å ha tre typer virkninger: mental tretthet, mangel på medfølelse og mindre å gi på jobben.

Dette rammer mange i såkalte "nye yrker", særlig innen IKT og reklame.

- Bedrifter i disse bransjene tar sjelden tak i dette. Ofte er det ikke et tema engang at folk kan bli slitne. Det snakkes ikke om det, sier Elisabeth Gjerberg, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Honningfella

Selskapene spiller på at de tilbyr morsomme jobber med høy status og lønn hvor det legges opp til å jobbe mye.

- Mange faller i denne "honningfella". Arbeid og fritid flyter gjerne sammen, og jobbene oppleves som spennende helt til folk møter veggen, sier Gjerberg.

Utbrenthet ble første gang identifisert i USA på slutten av av 70-tallet. Da var særlig ansatte i helse- og sosialsektoren rammet. Helsepersonell har vært og er tildels ennå en utsatt gruppe.

- Likevel er det offentlig anerkjent at yrker i helsevesenet er belastende, og det er akseptert å si at man sliter, sier Elisabeth Gjerberg.

Misbrukt begrep

Jobbene som ikke brenner

- Begrepet "utbrent" er et misbrukt begrep. Det høres ut som om man aldri blir frisk igjen, sier Stein Jacob Frisch, daglig leder i Geelmuyden.Kiese.

Frisch mener likevel at det er svært viktig å være observant på de medarbeiderne som er i ferd med å miste inspirasjonen sin.

- Vi vet at folk som i lang tid har vært utsatt for et stort press kan miste inspirasjon og kreativitet. Og det må det gjøres noe med, sier han.

Frisch fremhever blant annet at det er viktig å gi medarbeiderne mest mulig frihet og kontroll over egen arbeidssituasjon.

- Noen kan også ha behov for å komme seg bort fra jobben en uke eller to. De kan rett og slett trenge litt luft, sier han.

Klikk her for å lese om Jobbene som ikke brenner deg ut