Jobb: 30 timer og full lønn

LO mener 30-timers arbeidsuke vil gi mer fritid og fleksibilitet. NHO mener forslaget vil kjøre norsk økonomi utenfor stupet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Folk bør få mer fritid og fleksibilitet, sier LO og foreslår en 30-timers arbeidsuke. Da knekker økonomien fullstendig sammen, sier NHO.

Mange kunne nok ønske seg mer fritid, og mer tid til familie og venner. Men hva ønsker vi dersom de negative konsekvensene blir for store?

Si din mening om forslaget. Stem her:LO’s 10 bud

LO har utarbeidet 10 bud som sammen skal utgjøre deres forslag til ny arbeidslivslov. 1. bud lyder som følger:

Du skal selv få bestemme når du vil jobbe. Mange i LO foretrekker 30 timers uke fremfor seks timers arbeidsdag, nettopp for at folk selv skal få velge lengden på arbeidsdagen etter eget behov. LO vil derfor flytte styringsretten over normalarbeidsdagen fra arbeidsgiver til arbeidstaker.

Ifølge nestleder i samfunnspolitisk avdeling i LO, Øystein Gjelsvik, er målet til LO at norske arbeidstakere snart skal få 35 timers uke og på sikt 30 timers uke.

- Det er ikke satt noen konkret tidsfrist for målet, men ifølge leder i LO, Gerd Liv Valla, må det betraktes som et mål som skal nås over en 10-årsperiode, sier Gjelsvik.

Øystein Gjelsvik fremhever at en slik arbeidstidsreduksjon skal gjennomføres ved hjelp av effektivitetsforbedringer og mindre fokus på velstandsvekst.

Utforbakke for norsk økonomi

Ifølge informasjonsdirektør i NHO, Finn Langeland, er forslaget fullstendig i utakt med virkeligheten.

- En 35-timers uke betyr at vi ville miste 150.000 årsverk. Hvis vi gjennomfører en 30-timers uke, ville vi miste 450.000 årsverk - eller 20 prosent av arbeidsstokken, sier Langeland.

Han fremhever at dette ville gå spesielt hardt ut over den private sektoren.

- Men den offentlige sektoren vil også bli rammet. Det vil få konsekvenser for blant annet skole og helsevesen, sier Langeland.

Ifølge Langeland ville reformen vært en utvikling i feil retning. Han mener at nordmenn allerede har tatt seg den friheten å jobbe lite i forhold til andre nasjoner.

LO og NHO har altså svært sprikende syn på om en 30-timers arbeidsuke kan bli en realitet. Vi har snakket med to forskere, en fra Universitetet i Oslo, og en fra Arbeidsforskningsinstituttet, for å få en mer nøytral vurdering. Klikk på lenken øverst for å høre deres vurderinger.