- Jeg har "fri" telefon. Må jeg skatte av det?

Stadig flere får nå telefonregninga dekket av arbeidsgiver, enten helt eller delvis. Men er det så gunstig som det høres ut, eller kommer skatten som en sur overraskelse? Her får du se hvor mye av din telefonregning arbeidsgiver kan dekke, uten at du får svi!

Frister sjefen med "fri" telefon? Vi anbefaler å ta imot med åpne armer! Selv om du kan risikere å måtte skatte av en del, vil du likevel slippe billigere unna enn om du skulle dekke alle utgiftene selv.

Når sjefen helt eller delvis dekker utgiftene til privat telefon skal dette regnes som skattepliktig inntekt.

Har du derimot behov for telefon på grunn av jobben, og arbeidsgivers bidrag på regningen ikke overstiger de utgiftene som faller inn under det "offentlige telefonregulativet" skal du imidlertid ikke skatte av dette.

Men hva omfattes av telefonregulativet?

Telefonregulativet dekker bare:

 • abonnementsavgift
 • samtaleavgift, og
 • utgifter til installering av ISDN
Er du ansatt kan du ha fri telefon på følgende måter:
 • Arbeidsgiver tegner abonnementet og betaler regningen direkte (naturalytelse)

 • Du bruker ditt eget abonnement og får utgiftene dekket av arbeidsgiver (utgiftsgodtgjørelse eller refusjon)

Hva kan du få uten å bli fordelsbeskattet?

Der arbeidsgiver dekker utgiftene til boligtelefon sier telefonregulativet at følgende utgifter kan dekkes:

 • Fast avgift på Telenors Basis (eller en annen operatørs) abonnement. Bor flere personer sammen (ektefeller/samboere) og har de bare ett abonnement, dekkes kun en fast avgift, og

 • samtaleavgift, med inntil 300 kroner per kvartal. Har begge ektefellene krav på dekning av samtaleavgift gjelder beløpsgrensen for hver av dem, det vil altså si 300 kroner hver. Beløpsgrensen gjelder også for mobiltelefon, selv om samtaleavgiften her er høyere.

 • Legitimerte samtaleavgifter spesifisert etter regning. Arbeidsgiver skal egentlig kontrollere at du som får deler av regningen dekket av jobben, ikke bruker pengene til å ringe privat.

  Spesifikasjonen fra teleoperatøren din må vise dato, klokkeslett og oppringt nummer i minutter per samtale.


 • Dekker arbeidsgiver en større del av utgiftene enn etter telefonregulativet, vil det overskytende anses som skattepliktig inntekt. Dette gjelder imidlertid ikke hvis du klarer å sannsynliggjøre større utgifter ved yrkesbruken.

  Jobber du for eksempel i en bedrift med avdelinger i utlandet, kan det fort bli store summer når du på grunn av tidsforskjeller blir nødt å ringe jobbrelaterte samtaler hjemmefra.

  Dette er det imidlertid DU som må sannsynliggjøre.

Når det gjelder dekning av utgifter til telefon for arbeidstaker som har et yrke som tilsier høyere telefonutgifter enn det som kan dekkes etter telefonregulativet, må arbeidsgiver skjønnsmessig anslå skattyters private fordel.

Den summen som anslås å være private samtaler må du skatte av som arbeidsinntekt.

Der sjefen dekker utgiftene til mobil istedenfor hustelefon

Er det mest hensiktsmessig med mobiltelefon, vil det være skattefritak etter de samme reglene, og innen de samme beløpene som for boligtelefon.

Der arbeidsgiver dekker både bolig og mobiltelefon

Dekker arbeidsgiveren begge telefonene vil godtgjørelsen ut over den faste avgiften på hustelefonen og samtaleutgiftene på 300 kroner i kvartalet, normalt anses som lønn.

Merk: Ved sporadisk behov for mobiltelefon (i tillegg til hustelefon) forutsettes det at arbeidsgiver eier mobilen, og låner den ut. Da er det i prinsippet ikke lov til å bruke mobilen til private samtaler, med mindre tjenesten gjør det nødvendig.

Merk: Dersom sterke "tjenestlige" grunner tilsier at du har bruk for permanent mobiltelefon, i tillegg til hustelefon, er det i tillegg skattefrihet for dekning av utgiftene til mobilen etter de samme reglene og innen de samme beløpene som for hustelefon.

Installasjon - Analog eller ISDN?

Tilkoplingsavgift for vanlig analog telefon omfattes ikke av telefonregulativet. Dekker arbeidsgiveren dette er det altså IKKE skattefritt.

Er du derimot avhengig av å ha ISDN linje hjemme, slipper du imidlertid fordelsbeskatning når arbeidsgiver dekker utgifter til installasjon. Forutsetningen er at abonnementet innrettes med separat avregning for henholdsvis tjenestelinje og boligtelefon. Utgiftsrammen er imidlertid den samme.