Jakten på makten

- Mange av de som søker makt-posisjoner, blir inspirert i stedet for sliten av motgang, sier psykologi-professor Hilmar Nordvik ved NTNU.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Statsministeren, statsrådene og toppledere har makt både på makro- og mikronivå.

De har innflytelse over utviklingstrekk i samfunnet, men som ledere også over menneskene rundt seg. Vi snakker her om:

a) Makt i samfunnet (makro).
b) Makt over mennesker i hverdagen (mikro).

Uformell makt

I et hvert miljø finnes personer som i kraft av sin personlighet får innflytelse - uten at de blir ledere.

- Slike uformelle ledere er ofte for beskjedne til å få lederposisjoner. De vil heller ikke takle det, sier Hilmar Nordvik, professor i personlighetspsykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Personlighetstrekkene

Maktforskjellene mellom yrkesgrupper er betydelige - uavhengig av stillingsnivå. Psykologene vet lite om hva som gjør at noen velger yrker som gir dem makt og innflytelse.

- Vi vet at det ofte ligger i personligheten. Vi snakker ofte om at noen har behov for å vise seg fram, trenger et høyt aktivitetsnivå eller er avhengige av spenning. Dessuten har noen et naturlig talent for å ha maktposisjoner, sier Nordvik.

Han nevner Gerhardsen, Brundtland og Stoltenberg som treffende eksempler.

- I tillegg har vi de som søker makt på et mer fanatisk eller nevrotisk grunnlag. De har behov for å dominere, å slå seg fram. Adolf Hitler er et godt eksempel, sier Nordvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Som pappa

Unge i dag velger utdanning og yrkesvei etter à la carte-prinsippet. Lyst og interesse betyr mye.

Likevel velger mange samme utdanning og yrke som foreldrene - særlig dersom foreldrene har typiske makt-jobber.

- Barn av foreldre i maktposisjoner, særlig leger og advokater, får innblikk i hva det betyr å være i en slik posisjon. De ser at foreldrene har innflytelse, sier organisasjonssosiolog Håkon Gran ved Norsk institutt for personalutvikling og -administrasjon (NIPA).

Annen makt

Den nye Makt- og demokratiutredningen avslutter sitt arbeid i 2003. Den forrige Maktutredningen viste på 70-tallet at byråkratene har mye makt. Det har skjedd ting siden da.

- Makten har flyttet seg mer over fra den politiske til den økonomiske arena. Store konserner, særlig innen finansøkonomien, har mer innflytelse enn tidligere, sier Gran.

Klikk på linken øverst til høyre i artikkelen for å lese mer om maktjobbene. Der kan du også stemme på de du mener gir mest innflytelse.

Relaterte saker:
Adrenalin-jobbene
Jobbene alle vil ha
Sveltihjel-jobbene
Jobbene som er enkle å få
Mote-jobbene
Hat-jobbene
De beste deltidsjobbene