IT og realfag

- Realfagskandidatenes spisskompetanse har tradisjonelt bestemt deres valg av bransje. Nå bruker mange kompetansen i andre bransjer.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dette sier Vidar Grøtta, nestleder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

- Jeg kjenner til eksempler hvor IT-selskaper har ansatt kjemikere og omskolert dem. Det er mulig fordi kjemikerne har den grunnleggende kompetansen, sier Grøtta.

Arbeidsmarkedet er generelt svært bra for realfagskandidater. De er ettertraktet vare.

Bransjene

Tar du en realfaglig cand.mag.-grad, er sjansene gode for å få jobb innen offentlig forvaltning eller i skoleverket. Men næringslivet har også i økende grad etterspurt slike kandidater.

Kandidater med cand.scient.-grad (hovedfag) konkurrerer ofte på de samme områdene av arbeidsmarkedet som de med cand.mag.-grad.

Men hovedfagsfolka har lettere for å få jobb innen offentlige eller private forskningsselskaper.

De ulike fagene

Geofag: Studerer du disse fagene, kan du blant annet bli værvarsler, skredforsker, breforsker, miljøkonsulent, karttegner eller jobbe med oljeutvinning, kraftregulering og geografisk informasjonsteknologi.

Fysiske fag: Fysikere og astrofysikere jobber ofte med romforskning, teknologi eller kommunikasjonssatelitter i offentlige og private virksomheter. De kan også jobbe i fagbokforlag eller være forskere på sykehus eller i internasjonale bedrifter, for eksempel Telenor, NASA eller Statoil.

Matematikk: Studerer du matte, statistikk eller mekanikk, kan du jobbe som aktuar, finansanalytiker, statistiker eller lærer. Du kan også jobbe med framtidsscenarier, økonomisk analyse, forsikring, undervisning eller forskning.

Biologi: Biologer jobber innen mange bransjer. Som biolog kan du for eksempel jobbe innen næringsmiddelindustri, oppdrettsnæringen, offentlig forvaltning og være miljøkonsulent/rådgiver, lærer eller forsker i privat eller offentlig sektor. Bioteknologi og genetikk er aktuelle fagfelt for tida.

Kjemi: Kjemikere er uunnværlige i de fleste industribedrifter. Som kjemiker jobber du ofte innen legemiddelindustri, næringsmiddelindustri, olje- og gassvirksomhet, offentlig forvaltning. Du kan ellers være miljøkonsulent/rådgiver, lærer eller forsker i privat eller offentlig sektor.

Farmasi: Farmasøyter jobber i apotek eller som forskere i legemiddelindustrien eller næringsmiddelindustrien. De jobber også i offentlig forvaltning, som Statens helsetilsyn eller Statens legemiddelkontroll.

Informatikk/datafag: Du finner informatikere i alle bransjer, og det er mangel på dem. De finnes innen bank, forsikring, konsulentvirksomhet, skoleverket, produktutvikling, forskning og prosjektarbeid. Det er svært lav arbeidsledighet blant dem, og de har høy lønn.

Aktuelle titler er systemkonsulent, IT-rådgiver, programmerer, webutvikler, prosjektleder, IT-sjef, webmaster og mange andre.

Søknadsfristen til høyere utdanning er 15. april.