IT & teknologi

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Jobber: Sivilingeniør, høgskoleingeniør, IT-konsulent, supportkonsulent, webdesigner, kjemiker, fysiker, arkitekt.

Positivt: Både sivilingeniører, ingeniører og IT-folk kan jobbe i mange ulike bransjer. De får utløp for gutteønskene om å reparere og fikse ting. Likevel lever de ikke bare blant maskinene. For mange er store deler av arbeidet prosjektbasert, noe som betinger samarbeid og samhandling. Både webdesignere og arkitekter har en kreativ hverdag. Mange sivilingeniører blir ledere. Teknologer tjener generelt godt.

Negativt: Særlig IT-folk kan forvente at endringer skjer raskere enn de selv klarer å skifte skjorte. Når ting ikke funker, er det gjerne de som får kjeft og må jobbe om natta for å få serveren i drift igjen eller liknende. De må også være tilfreds med å tilbringe uendelig mange timer foran PC'er.

Hva sier de selv?

 • Sivilingeniør:
  - Sivilingeniører må ha egenskaper som nøyaktighet, analytiske evner og kunne jobbe mot klare og definerte mål, sier Tom Dalbak, informasjonssjef i Norske silvilingeniørers forening.

  - De må kunne anvende teorien i praksis, ofte i skapende virksomhet. Det krever nysgjerrighet og god kommunikasjonsevne, sier Dalbak.

 • IT-ansatte:
  - De som lykkes innen IT-bransjen må ha evne til å holde seg løpende oppdatert. Mange nye ting skjer fort i bransjen. Ellers er viktige egenskaper nøyaktighet og fleksibilitet, sier Jorunn Røed, marketingsjef ved IT-akademiet.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  - IT-folk må være praktikere. Det er viktig å kunne planlegge samt være i stand til å se løsninger. Mange jobber mye, men lange arbeidsdager har mer med organisasjon å gjøre enn stillingen de har, sier Røed.

 • Arkitekt:
  - Myten sier at vordende arkitekter må være rasende flinke til å tegne. Det behøver man ikke, siden man lærer det i løpet av studiet. Ellers bør man ha interesse for omgivelsene, både objekter, bygninger og landskap, sier konkurransesekretær Per Rygh i Norske Arkitekters Landsforbund.

  - Man må ikke være flink i matte og fysikk. Studiet er mer en håndverksmessig trening. Yrket er en kombinasjon av teknisk og skapende virke. Man må være ryddig, strukturert og analytisk samt kunne tenke romlig og i tre dimensjoner. Det skapende består i å omforme et behov til en fysisk form. Noen arkitekter er tildels kunstnere, andre er mer opptatt av de tekniske sidene ved yrket, sier Rygh.

  Gå til

  Jobbkalkulatoren

  for å se sentrale egenskaper for de ulike stillingene.