Ingeniører

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Planlegging

Fire ingeniører satt ved et bord og diskuterte hvem som hadde konstruert menneskekroppen.

Den første ingeniøren sa: "Jeg tror det må ha vært en bygningsingeniør, på grunn av alle muskler og sener som passer så godt sammen."

De tre andre nikket og var enige. Så sa den andre ingeniøren: "Det må ha vært en elektroingeniør på grunn av sentralnervesystemet."

De andre nikket og var enige. Så sa den tredje ingeniøren: "Det må heller ha vært en kjemiingeniør - bare tenk på hormonbalanse, stoffskifte og forbrenning."

De andre nikket og var enige. Så knipset den fjerde ingeniøren med fingrene og utbrøt:

"Det må jo ha vært en sivilingeniør!"

"Hvorfor det?" undret de andre.

"Fordi," sa den fjerde ingeniøren, "hvem andre ville ha plassert et avfallsutløp midt i et rekreasjonsområde?"

Kaos

En kirurg, en ingeniør og en IT-utvikler diskuerte hva som var det eldste yrket i verden. De utelukket prostitusjon, men hadde følgende forslag:

"I Bibelen står det at Gud skapte Eva fra et av Adams ribbein. Det krever kirurgi, og dermed er kirurgien det eldste yrke i verden", sa kirurgen.

Ingeniøren var ikke enig og sa:

"Lenge før det, i Skapelsesberetningen, heter det at Gud skapte himmelen og jorden av kaoset som da eksisterte. Dette var det første og mest spektakulære eksempel på ingeniørkunst. Derfor har jeg det eldste yrket i verden", sa ingeniøren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

IT-utvikleren lente seg tilbake i stolen og smilte. Hun sa selvsikkert:

"Vel, hvem tror dere skapte kaoset?"