Industriarbeiderlønnen

Industriarbeiderne hadde den laveste lønnsveksten på lenge i 2004, ifølge Statistisk sentralbyrå. Årslønnen økte med 3,7 prosent om vi bruker tallene fra 1. oktober 2003 til 1. oktober 2004.


Heltidsansatte i industrien hadde en snittlønn på 27.900 kroner per 1. oktober 2004, 3.6 prosent opp fra samme tid året før. Årslønnen har økt hakket mer, 3,7 prosent - og en gjennomsnitts industriarbeider tjener nå 331.700 kroner.

Fra næring til næring

Årslønnen for en industriarbeider varierer fra bransje til bransje. I hovedtrekk kan vi se utifra tabellen under at jo lavere lønnen var i 2003, jo mer har den økt.

Skroll ned for mer

Størst vekst for de lavest utdannete

Lønnsveksten 2003-2004 var også størst for dem med lavest utdannelse. Cirka to tredjedeler av alle heltidsansatte i industrien har utdanning fra videregående skole. Denne gruppens snittmånedslønn var 26.200 kroner, opp 900 kroner fra 2003. Heltidsansatte med inntil fire års universitets- eller høyskoleutdanning hadde en snittmånedslønn på 36.300, mens de som har mer enn fire års høyere utdanning hadde i 45.400 kroner i månedslønn i snitt. Også disse to gruppene har gått opp 900 kroner i måneden siden 2003, noe som utgjør henholdsvis 2,5 og 2 prosent.

Kvinner tjener mindre enn menn

Heltidsansatte kvinners gjennomsnittslønn var 3.300 kroner lavere enn menns. Omtrent hver femte industriarbeider er kvinne, og de fleste arbeider i nærings- og nytelsesmiddelindustrien og i verkstedindustrien. I tillegg jobber over halvparten som operatører eller i kontor- salgs- og serviceyrker, grupper som har relativt lav lønn.

Trykk her for å se lønnsforskjellene, næring for næring.

Lønnsforskjellene øker med alderen

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker med stigende alder. Blant de yngste er forskjellen på 6 prosent, eller 1.200 kroner, mens i de eldste aldersgruppene er forskjellen på over 5.000 kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrå