IA i praksis

Hvordan fungerer IA i praksis?


Trygdeetaten første stopp

Trygdeetaten er første stopp for en bedrift som ønsker å inngå en intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv. For å bli en IA-virksomhet signerer bedriften en samarbeidsavtale med Trygdeetaten og får en egen kontaktperson.

Månedens IA-bedrift

Ulefos Jernværk ble kåret til månedens IA-bedrift av NHO i november. Sykefraværet var på 9,3 prosent da bedriften inngikk IA-avtale i 2002, og bare siden i fjor har fraværet gått ned fra 8,3 til 5,5 prosent. Personalansvarlig Heidi Nyheim er veldig fornøyd med IA-avtalen.

- IA-avtalen setter fokus på fraværet, sier Nyheim. - Fokus og oppfølging er det viktigste for oss, sier hun til DinSide.

For Nyheim er det viktig at det ikke blir gjort skippertak mot sykefravær, men at man i stedet jobber jevnt for å holde fraværet nede.

- Hva er den viktigste endringen for dere som IA-bedrift?

- Forebygging og tilrettelegging er viktigst. Når vi ser at en person står i fare for å bli sykmeldt kan vi få tilskudd fra Trygdeetaten for å lære opp denne personen (innenfor andre arbeidsfelt i bedriften, red. anm.). Da kan han bli mer fleksibel og jobbe flere plasser, forklarer Nyheim.

Tilbake til hovedartikkelen: Et inkluderende arbeidsliv.