- Hvorfor får jeg ikke full lønn når jeg er syk?

Jeg har blitt syk, men arbeidsgiveren min nekter å betale full erstatning for tapt lønn. Har vi ikke full lønn under sykdom i Norge?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tror du at du har full lønn under sykdom? Det er feil. Tjener du godt vil du nemlig ikke få full lønn når du blir sykemeldt. Også feriepengene dine får svi. For å sikre deg 100 prosent dekning, må du skaffe deg en avtale med sjefen.

Hvorfor?

Sykepengene skal i utgangspunktet tilsvare den lønnen du hadde på det tidspunktet du ble syk.

Problemet er at sjefen din ikke trenger å betale sykepenger, for den delen av inntekten din som overstiger seks ganger grunnbeløpet i folketrygden på årsbasis.

Fra 1. mai 1999 er grunnbeløpet på 46.950, noe som vil tilsvare en årslønn på 281.700 kroner.

All lønn som overstiger 281.700 kroner vil du altså ikke få dekket, hvis du ikke har en egen avtale om det med arbeidsgiver.

Sykepenger

Du har krav på sykepenger når du blir arbeidsufør på grunn av sykdom, eller skade. For å få sykepenger må du imidlertid ha vært i arbeid i minst 14 dager før du ble syk. Sykepenger gis i opptil ett år.

Denne 14-dagers grensen gjelder imidlertid kun ved sykdom, og ikke når arbeidsuførheten skyldes yrkesskade.

Du har krav på sykepenger uansett om du har blitt syk eller skadet på fritiden, og det har heller ikke noe å si om du selv er skyld i sykdommen eller beinbruddet.

Du må melde fra til arbeidsgiveren allerede etter første fraværsdag, og sjefen er forpliktet til å betale sykepenger allerede fra den første dagen.

Hvem skal betale?

Sykepengene skal altså i utgangspunktet tilsvare den lønnen du hadde på det tidspunktet du ble syk, begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet. Overtidslønn og andre ytelser, som for eksempel bilgodtgjørelse og diett, skal ikke tas med.

De første 16 dagene er det arbeidsgiveren din som skal betale sykepengene. Arbeidsgiveren skal også betale feriepenger av sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Fra og med den 17 dagen er det imidlertid folketrygden som overtar ansvaret. Ulempen er at folketrygden bare dekker feriepenger for de første 48 sykepengedagene. Blir du borte fra jobben lenger enn dette, vil du altså få et kraftig kutt i neste års feriepenger. Resultatet er altså at ditt økonomiske tap i det året du er syk vil forplante seg videre inn i neste års budsjett.

Er du så heldig, eller dyktig, at du for eksempel tjener 400.000 kroner i året, er det altså liten tvil om at et langvarig sykeleie vil koste deg dyrt. Har du et sviende dyrt boliglån, vil det å være syk fort kunne bli en stor økonomisk belastning.

Krev 100 prosent sykedekning av sjefen!

Vårt råd er derfor at du forsøker å forhandle fram full lønn, ved sykdom. Da vil du slippe ubehaget med de økonomiske problemer som kan oppstå ved et langvarig sykeleie.

I tillegg vil du slippe å tegne privat forsikring, for å sikre deg full lønn ved sykdom.

Dette er et poeng mange har glemt å ta med når de kommer smilende ut av de lokale lønnsforhandlingene. Ikke gå i den samme fella!

Trykk her for å komme direkte til DinSides Juss-FAQ!