Hvordan rekrutteres styrelederne?

Størstedelen av styremedlemmene er grûndere i eget selskap, eller kjenner eierne i selskapet.