Hvor på rangstigen?

Hvilken plass har stillingen din i firmaets hierarki

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dette spørsmålet vil klargjøre hvor mye ansvar stillingen gir. Er du med i ledergruppen, mellomsjiktet, eller har du ikke noe resultatansvar overhodet?

Hvor står du i beslutningsprosessen, hvem skal du stå ansvarlig overfor, og ikke minst hvem som skal rapportere til deg? Husk, selv om det er trygt og godt i begynnelsen, kan det etterhvert bli frustrerende hvis du aldri får mulighet til å påvirke de som fatter de endelige beslutningene.