Hvor mye får du?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Satsene gjelder lån og stipend, inkludert reisestipend, for hvert land, men inkluderer ikke gebyrstipend og tilleggsstipend.

Skjevheter

Beløpene skal ideelt sett reflektere kostnadsnivået i landene.

Lånekassens støttesatser for utenlandsstudier
LandLånLån +
stipend
Australia53.09089.500
Canada50.570
- 51.170
81 100
- 83.100
Danmark47.35072.500
Frankrike49.54080.600
Irland49.78081.400
Italia49.73078.300
Japan53.330110.100
Nederland49.90081.800
New Zealand53.11086.800
Polen49.24070.400
Spania49.75075.600
Storbritannia49.45086.000
Sveits50.03090.700
Sverige47.35069.680
- 70.400
Sør-Afrika52.03083.200
Tsjekkia49.36070.800
Tyskland49.64083.700
Ungarn49.60071.600
USA50.380
- 52.900
83.400
- 91.800
Østerrike49.660 81.000
Alle tall i kroner per studieår. Kilde: Statens lånekasse for utdanning.

- Du får dessverre det samme uansett hvor du bor i landet, selv om det koster mer å bo for eksempel i London enn i Glasgow, sier Torun Mølstad i Lånekassen Utland.