Hvor lang ferie har du krav på?

Ifølge ferieloven har du krav på 25 virkedager ferie i året. Det betyr fire uker pluss en "Gro-dag".

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Fordi lørdag regnes som virkedag betyr dette at du har fire uker ferie (6x4=24) som altså tilsvarer 24 virkedager.

Den siste ekstradagen har du fått av Gro Harlem Brundtland: "Gro-dagen"

Alle som har fylt 60 år innen september 2001, har krav på én ukes ekstra ferie (seks virkedager).

Søndager og helligdager regnes ikke som feriedager

Krev mer ferie!

Penger er ikke alt, og stadig flere forhandler seg fram til lengre ferie. En ekstra friuke kan være gull verdt framfor å krangle med sjefen om noen kroner ekstra om dagen.

Men hva med den femte ferieuka?

Tariffoppgjøret våren 2000 ga mange grupper en femte ferieuke. Denne uka skal innføres over to år, og innebærer også en forhøyelse av feriepengesatsen.

NB! Denne ekstra ferieuka er en del av lønnsoppgjøret mellom partene, og er ikke en del av ferieloven.

Sammenhengende ferie

Du kan kreve 18 virkedager, dvs. 3 uker, sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Den er fra 1. juni til 30. september.

Den resterende ferien kan kreves gitt sammenhengende i løpet av ferieåret.