Hvor får du tilleggsstipend?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Svimlende skolepenger er årsaken til at du som student kan få et tilleggsstipend til gebyrstipendet. Du får normalt ikke tilleggsstipend til deltidsstudier.

Det får du dersom du er i rute med studiene, har rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen og har fått opptak på ett av studiene i tabellen under.

Hvor får du tilleggsstipend?


(Kilde: Lånekassen)