Hvis du har en jobb

Hvorfor vil du slutte i din nåværende jobb?

Svar så ærlig som mulig. Hvis du mister din nåværende jobb på grunn av nedskjæringer, eller annet, er det store muligheter for at intervjuerne vet det allerede.

Hadde du planlagt å bytte arbeidsplass tidligere?

Hvis ja, hva gjorde at du ble værende? Er utfordringene i jobben borte?

Hva syns du om din nåværende sjef?

Her lønner det seg å holde sine antipatier på et anstendig nivå. Vær forsiktig med å si for mye. Riktignok hater du sjefen din, men det er ikke alltid like lurt å fortelle akkurat det til en annen sjef.

Husk også at jo nærmere toppen du kommer jo større er sjansen for at folk kjenner hverandre. Norge er tross alt ikke så veldig stort... Prøv heller å trekk fram de positive sidene ved firmaet, det må jo tross alt være en grunn til at du har jobbet der.

Tilbake til 3030 TARGET="_top" title="DinSides intervjutips!">hovedartikkelen.