Hvis du blir syk i ferien

Blir du helt arbeidsufør i mer enn seks dager (dvs. en hel ferieuke) etter at du har begynt på ferien, kan du kreve å få et tilsvarende antall virkedager som ny ferie senere i ferieåret.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Betingelsene er imidlertid strenge: Du må nemlig ha blitt 100 prosent arbeidsufør.

Å ha feber, eller en sykemelding på 60 prosent er med andre ord ikke nok.

Et slikt krav må naturlig nok også dokumenteres med legeerklæring, og du må legge fram kravet så raskt som mulig etter å kommet tilbake på jobb.

Dersom du blir så syk (arbeidsufør) at du overhodet ikke får tatt ferie i ferieåret, kan du kreve å få to uker (12 virkedager) - ikke mer - overført til neste år.

Les mer: