Hvem skal betale sykepengene, og andre vilkår

For å få sykepenger må du ha jobbet i 14 dager. Det er sjefen som skal dekke sykepengene de 16 første kalenderdagene, denne perioden kalles arbeidsgiverperioden.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Du har rett til sykepenger fra første sykedag, og det er fremdeles 100 prosent dekning i Norge. Tjener du godt vil du likevel tape penger på å være syk.

Sykepenger i arbeidsgiverperioden

Alle som er bosatt i Norge, og har en årlig inntekt på minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (=G) har rett til sykepenger fra folketrygden.

50% av G = tilsvarer ca. 24.545 kroner, og dette gjør at mange skoleelever tjener for lite, og altså ikke har krav på sykepenger fra folketrygden. Faller du i denne gruppen trenger du likevel ikke å fortvile.

I de første 16 dagene må nemlig sjefen betale, du er altså sikret rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Egenmelding

Vanligvis regnes arbeidsuførheten fra den dagen du søker lege. For arbeidstagere som har vært ansatt i to måneder er det imidlertid en særregel, der egenmelding til sjefen likestilles med legeattest.

Først når arbeidsuførheten varer i mer enn tre dager, må du gå til lege for å få sykmelding.