Hvem er lønnsvinnerne?

Gjennomsnittslønna i Norge har økt mye siden på samme tid i fjor. Topplederne er altså ikke de eneste som får.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det viser Teknisk Beregningsutvalgs ferske rapport om lønnsutviklingen i Norge.

Mer enn ventet

Den gjennomsnittlige lønnsveksten for alle lønnstakere under ett fra 1999 til 2000 er anslått til omlag 4,5 prosent.

Selv om lønnsveksten året før var hele 4,9 prosent, ventet ekspertene en lavere lønnsvekst etter lønnsoppgjøret våren 2000. 4,5 prosent er altså mer enn ventet.

Jeg vil se lønnstallene

Teknisk beregningsutvalg ser på lønnutvikling, priser og konkurransevne foran hvert lønnsoppgjør. Tallene er basert på lønnsinformasjon fra så mye som 90 prosent av lønnsmottakerne i landet.

Fra 1995 til 2000 var lønnsveksten hele 26,8 prosent, eller 4,9 prosent i gjennomsnitt per år. Vi tjener mer, topplederne tjener myemer.

Topplederne til topps

I samme periode varierte lønnsveksten fra i gjennomsnitt omlag 33 prosent for lederne i foretak med 25 - 49 ansatte til heftige 84 prosent for lederne i de største foretakene.

Fra 1999 til 2000 fikk toppledere i privat næringsvirksomhet gjennomsnittlig 16,4 prosent mer i lønn. Dette gjelder selskaper med over 250 ansatte. Lønnsveksten var enda høyere blant topplederne som tjener mest i disse foretakene. For den best betalte fjerdedelen av topplederne var lønnsveksten hele 27,7 prosent.

Ellers varierte lønnsveksten fra 4,2 prosent for toppledere i bedrifter med 25 - 49 ansatte til 6,6 prosent for ledere i selskaper med 100 - 249 ansatte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Reallønn etter skatt - ofte kalt «kjøpekraften» - økte i gjennomsnitt for lønnstakerne med omlag 1¼ prosent fra 1999 til 2000. For hovedgrupper av lønnstakene varierte veksten mellom 1 og 2,4 prosent.

Ta meg til lønnstallene fra Teknisk beregningsutvalg.

Andre resultater fra utvalgets rapport:

  • Kjøpekraften for lønnstakerne økte i gjennomsnitt med rundt 1,25 prosent fra 1999 til 2000. For hovedgrupper av lønnstakene varierte veksten mellom 1 og 2,4 prosent.

  • Beregningsutvalget anslår en økning i konsumprisindeksen på om lag 3 prosent fra 2000 til 2001.

    Les også DinSides Lønnsundersøkelse.