Hvem er filleprinsen på jobbmarkedet?

Hvem er det som kan velge og vrake i jobber? Vi har sett på Aetats nettsider og funnet ut hvilken yrkesgruppe arbeidsgiverne har mest problemer å få tak i. Tilhører du vinner- eller tapergruppen når det gjelder etterspørsel?

De aller fleste av oss synes det er vanskelig å bestemme seg for hva de skal bli. Lønner det seg å begynne i jobb så fort som mulig, eller bør du ta en langvarig utdannelse for å stå best mulig rustet på jobbmarkedet?

Her er det ingen fasitsvar, det kommer helt an på hva du selv har lyst til og hvilke prioriteringer du har. En ting er allikevel sikkert. Det er slutt på den tida da du kunne velge og vrake i jobber bare du hadde fullført en lang utdannelse.

Det er uten tvil en bitter pille å svelge når du ikke få jobb etter å ha studert i 6 år, og har et studielån på nesten 300.000 kroner.

For å finne ut hvilke arbeidsgrupper som nesten kan velge og vrake i jobber, tok vi et søk på Arbeidsmarkedsetatens nettsider.

Arbeidsmarkedsetaten på nett

Vi gjennomførte vårt søk torsdag 6. januar. og arbeidsmarkedsetaten kunne da friste med hele 10.055 ledige stillinger i sin database. I tabellen nedenfor finner du de fem yrkesgruppene hvor det er lettest å få jobb.

Dette er de mest etterspurte yrkesgruppene:
Plassering Yrkeskategori Antall ledige stillinger på landsbasis
1. plassSykepleie, hjelpepleie, barnepleie784 ledige jobber
2. plassSalg, innkjøp, reklame, butikk530 ledige jobber
3. plassLærere, annen undervisning359 ledige jobber
4. plassHotell, restaurant, hushold332 ledige jobber
5. plassBarnepass og barnehage212 ledige jobber
Tallene er hentet fra: " http://www.aetat.no/ " den 6/1-2000

Kommentar

Når det gjelder mulighetene til å få jobb, er de klare "vinnerne" i dagens arbeidsmarked sykepleiere og hjelpepleiere.

Lønnsmessig er det imidlertid feil å prate om "vinnere", men selv om lønna er lav, er altså jobbmulighetene mange. Det kan være avgjørende for mange unge som ennå ikke har tatt et yrkesvalg.

Mange kommuner er nå så desperate at de i jobbannonsene søker etter hjelpepleiere som ennå ikke har fullført utdannelsen sin. Kommunenes syke- og aldershjem, og hjemmehjelpstjenester skriker etter ansatte.

Som nevnt i en artikkel i Aftenposten den 12. oktober, er det heller ikke noe som tyder på at mangelen på pleiere vil bli mindre med det første.

Når eldrebølgen ruller inn over landet vil nemlig behovet etter arbeidskraft øke dramatisk, samtidig som rekrutteringen til yrkene i dag viser kraftig nedgang. På Norsk Helse og Sosialforbunds landsmøte ble det opplyst om en nedgang på 15 prosent på pleierutdanning.

Går du rundt med en liten selger i magen, eller har lyst til å jobbe i butikk er også mulighetene mange. Gruppen salg, innkjøp, reklame og butikk tar en soleklar andreplass i vår undersøkelse.

Også lærerstudentene kan dra på smilebåndet når det gjelder jobbmuligheter. Eget kontor med PC-utstyr må de imidlertid drømme om, i hvert fall som lærere i de store byene, trøsten får være at de fremdeles har lange ferier.

At den lave lønna gjør at mange av dem knapt nok har penger å bruke i ferien er en annen sak...

Hva skal du velge?

I følge Aftenpostens artikkel frykter forskerne i Statistisk sentralbyrå (SSB) at de som velger dagens mest populære studier kan få problemer når de skal søke jobb om noen år. Dette gjelder spesielt jurister og samfunnsvitere.

Etter 6 års skolegang vil du uansett stå sterkere rustet til kamp på jobbmarkedet, enn de uten utdannelse. Faren er imidlertid at du vil måtte ta til takke med en jobb du egentlig er overkvalifisert for.

Et søk på Arbeidsmarkedsetatens nettsider er heller ikke oppløftende lesing for juristene.

På landsbasis var det bare registrert 33 ledige stillinger, og når vi vet at det bare fra universitetet i Oslo slippes løs rundt 400 studenter nå i januar, sier det seg selv at kampen om jobbene blir hard.

Uansett hva du velger er jobbmulighetene i dag såpass gode at du vil få deg en eller annen jobb, spesielt hvis du er villig til å flytte på deg.

Det kan imidlertid hende at du må ta til takke med en jobb du er overkvalifisert til, men det er uansett bedre enn å ikke ha noen jobb i det hele tatt.