Hva tjener naboen?

Tjener du mest penger som sivilingeniør eller advokat? Hva er Norges best og dårligst betalte jobb? Finn svarene i DinSides lønnsoversikt.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tallene i denne oversikten er i hovedsak innhentet fra fagforeninger og bransjeorganisasjoner. I tillegg har vi brukt enkelte offentlige lønnstatistikker.

Med et par unntak gjengir vi brutto grunnlønn før tillegg i ulike yrker. De fleste krever høyere utdanning, men vi har også tatt med endel yrker uten krav til utdanning.

Ta meg til Lønnsundersøkelsen

Tusener for tall

Hva tjener naboen?

Undersøkelsen viser at lønnsforskjellene er store - selv for jobber som krever like lang utdanning. Jobber som krever kort utdanning kan også gi deg høy lønn.

Du tjener mye bedre i privat enn i offentlig sektor, og lønna i typiske kvinneyrker er lav.

Vil du bli rik, må du åpne egen praksis. Ellers fant vi disse hovedtendensene:

 • Vil du jobbe med mennesker og omsorg, tjener du dårlig.

 • Vil du jobbe med teknologi og økonomi, tjener du svært godt.

  Hva kommer disse forskjellene av?

  Ulik verdi

  Forsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet har disse forklaringene:

 • Historiske faktorer.

  - Det er ikke så alt for lenge siden vi gikk bort fra lavere lønn for kvinner. Lovmessig skjedde det med Likestillingsloven så seint som i 1978. Praksisen fra før den tid henger nok litt igjen ennå, sier Grimsmo.

 • Ulikt arbeid har gradvis fått ulik verdi.

  - Ansvar for penger og materielle verdier blir høyere premiert enn ansvar for mennesker. Vi ser også at samme arbeid gir ulik lønn. Et godt eksempel er bioingeniører og sivilingeniører, som på sykehus gjør mye av det samme. Sivilingeniørene tjener likevel mye bedre, sier han.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

 • Forhandlingssystemet.

  - Vi har en tradisjon for at offentlig virksomhet ikke skal være lønnsledende. Dermed er lønna i offentlig sektor blitt lavere enn i næringslivet, sier Asbjørn Grimsmo.

  Klikk deg videre for å se hva naboen tjener.

  Prøv Studiekalkulatoren for å finne ut om du kommer inn på studiene som gir deg disse jobbene.

  Sjekk også ut Jobbkalkulatoren.