Hva snakker de om?

Her kan du lese litt om hva det blir snakket om i et referanseintervju.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ifølge Bente Johansen i Manpower, vil følgende områder ofte bli berørt i et referanseintervju:

  • Bekreftelse av faktaopplysninger om søkeren

  • Søkerens arbeidsoppgaver

  • Søkerens største styrker

  • Søkerens største utviklingsområder/svakheter

  • Søkerens forhold til kollegene

  • Søkerens punktlighet

  • Søkerens ærlighet

  • Om man ville ansatt vedkommende igjen