Hva skjer hvis du blir syk i ferien?

Hva skjer med ferien din dersom du blir syk før eller i ferien?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Blir du arbeidsufør i mer enn seks dager etter at du har begynt på ferien, kan du kreve å få et tilsvarende antall virkedager som ny ferie senere i ferieåret.

Retten til å få ny ferie er avhengig av at du er 100 prosent arbeidsufør, å ha feber vil med andre ord ikke være nok.

I tillegg må kravet dokumenteres med legeerklæring.

Dersom du blir så syk (arbeidsufør) at du overhodet ikke får tatt ferie i ferieåret, kan du kreve å få to uker (12 virkedager) - ikke mer - overført til neste år.

Du kan lese mer om kravene for å få ny ferie her.