Hva skjer hvis du blir syk i ferien?

Blir du arbeidsufør i mer enn seks dager (dvs. en ferieuke) etter at du har begynt på ferien, kan du kreve å få et tilsvarende antall virkedager som ny ferie senere i ferieåret.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Retten til å få ny ferie er imidlertid avhengig av at du er 100 prosent arbeidsufør. Å ha feber, eller en sykemelding på 60 prosent er med andre ord ikke nok.

Et slikt krav må naturlig nok også dokumenteres med legeerklæring, og du må legge fram kravet så raskt som mulig etter å kommet tilbake på jobb.

Dersom du blir så syk (arbeidsufør) at du overhodet ikke får tatt ferie i ferieåret, kan du kreve å få to uker (12 virkedager) - ikke mer - overført til neste år.

Les mer:

  • Ble syk på ferien, fikk halve reisen betalt.

  • Slik får du erstatning for tapt ferie.