Hva sier Datatilsynet?

E-post addressert til deg, kan best sammenlignes med et vanlig brev. Det er ikke tillatt for andre å lese din post, enten den nå kommer i brevs form eller som e-post.

Brev som sendes til jobben kan normalt plasseres i to grupper:

  • Brev med firmalogoen som mottager. Slike brev er uproblematiske, de åpnes som regel av en sekretær eller andre ansatte, og fordeles til den rette mottager.
  • Brev med ditt og bedriftens navn. Slike brev skal gå direkte til deg. Sannsynligheten er stor for at det er et ”jobb-brev”, men det kan også være et privat kjærlighetsbrev. Det sier seg selv at de fleste av oss ikke vil at andre på jobben skal få innblikk i det.
Denne tankegangen vil også gjelde e-post, og Datatilsynet har tatt opp problemet.

Hva sier Datatilsynet?

I følge Datatilsynet er privat e-post like godt rettslig beskyttet som private brev i gjenlimt konvolutt. Det gjør faktisk at sjefen din blir en lovbryter hvis han bryter den beskyttelsen som en konvolutt eller et passord gir innholdet.

Har dere et e-post system som krever at du logger deg på med et personlig passord, har du grunn til å oppfatte posten som privat. Det betyr at e-posten er vernet mot arbeidsgivers og andres innsyn.

Arbeidsgiver kan riktignok forby deg som ansatt å bruke e-post til private formål, men forbudet gir likevel ikke arbeidsgiver rett til å lese din, eller de andre ansattes e-post for å kontrollere om du overholder forbudet.

Best av alt: Arbeidsgivers instruks kan heller ikke hindre deg i å motta privat e-post, hva som kommer i "innboksen" din har du jo liten kontroll over.

Kanskje på tide å minne ham på det?