Hva med røyking?

Røykere er ikke vernet mot diskriminering - og kan dessuten bli nektet røykepause.


Røykere ikke vernet

- Røykere er ikke vernet mot forskjellsbehandling i noe lovverk, sier Tone R. Bjellaanes, fungerende avdelingsleder i juridisk avdeling ved Likestillings- og diskriminerings-ombudet.

Det vil si at en arbeidsgiver kan velge å ikke ansette en røyker om han vil det.

Skal du søke ny jobb bør du vurdere å stumpe røyken. Foto: Arjen Doting. Foto: Arjen Doting Vis mer


Negativt å røyke

- Det er nok mange som ser på røyking som en vederstyggelighet, sier Christian Didriksen, rådgiver i Arbeidstilsynet. - Arbeidsgiver i det private næringsliv kan dessuten bruke sin styringsrett til å nekte sine ansatte å ta røykepauser. Arbeidstakere har krav på pauser og på spisepauser - men ikke på røykepauser.

Det lønner seg nok ikke å lyve på seg at man er en kjernesunn ikke-røyker, om så ikke er tilfelle, når du prøver å skaffe deg en jobb.

Ifølge Didriksen må arbeidsgiver allikevel kunne begrunne saklighet når han vektlegger det ene eller det andre i forbindelse med en ansettelse. - Hvis du for eksempel jobber med å veilede andre i røykeslutt, kan det være saklig grunn nok til ikke å ansette en røyker, forklarer han.

Tilbake til hovedartikkelen: Ulovlige intervjuspørsmål

Kilder: Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet (Ansettelse), Diskrimineringsloven, Likestillingsloven, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Manpower.