Høyere lønn til alle

Men fortsatt er jenter billigere i drift enn menn.

Lønna di steg med 4,8 prosent fra 2005 til 2006. En norsk gjennomsnitts fulltidslønn gikk dermed opp til 30.600 kroner. Gjennomsnittlig deltidslønn steg derimot litt mindre, 4,4 prosent, og en snittlønn for en deltidsansatt var i 2006 25.800 kroner.

Utdanning
gir lønnsfest

Utdanning lønner seg. Arbeidstakere med kun grunnskole hadde månedslønn på 24.800 kroner, mens folk som i tillegg har videregående skole har 4.000 kroner mer i lønn. Høyskole- og universitetsutdannede hadde ytterligere 5.300 kroner mer i månedslønn. og det var arbeidstakere med lav utdanning som hadde den laveste lønnsveksten: de fikk en lønnsvekst på 3,0 prosent.

Jente=lavere lønn

Er du jente skal du vite at du i 2006 hadde 84,7 prosent av en mannslønn. En gjennomsnittlige kvinnemånedslønn var på 27.700 kroner, mens for menn var gjennomsnittslønna 32.700 kroner. Dog har det vært en ørliten endring i kvinners favør:
Fra tredje kvartal 2005 til 2006 har menns månedslønninger økt med 4,72 prosent, mens kvinnenes har økt med 4,76 prosent.

  • Kvinners penger
  • Forsidefoto: Justin Horro/iStock

    AKTUELT