Høy lønn frister ikke

Det er absolutt ikke utsikter til høy lønn som avgjør populariteten til et studium. Dette er vår konklusjon etter vi har gått igjennom lønningene til folk som har gjennomført de hippeste studiene.


Er mennesket økonomisk rasjonelt? Det viktigste økonomiske valget man gjør i sitt liv, er vel uten tvil valg av yrke. For de fleste av oss er lønnen gjennom en yrkeskarriere den viktigste faktoren som tilrettelegger for det vi oppfatter som et godt liv. Inntekt er en av de aller viktigste variablene i både norsk og internasjonal forskning om levekår og livskvalitet.

Død Darwin?

Vi har sett nærmere på hva slags lønn man kan forvente etter å ha gjennomgått de fjorten studiene hvor det i år er registrert mer enn tre primærsøkere per studieplass (primærsøker: en som har angitt valget som førsteprioritet). Vår konklusjon etter gjennomgangen er at forventet lønn på ingen måte er avgjørende for de store massenes valg. Om det er Darwins lære som er død, eller økonomisk teori som trenger revisjon, skal være usagt. Her er i alle fall våre funn.

1. plass: Veterinær

Aller øverst, finner vi Trude Mostues fremtidige kolleger, med disse nøkkeltallene:
Antall primærsøkere per studieplass: 15,25
Lønn: middels

- Folk flest er ikke klare over at veterinære inntekter for de privatpraktiserende har gått veldig mye ned siden kronårene i 70-årene og første del av 80-årene, da staten virkelig satset på landbruket og bøndene hadde gode år. Det er vanskelig i dag å ta godt betalt av vanskeligstilte bønder. Ute i utkantstrøkene finnes det i dag mange veterinærer i femtiårene som er etablerte med hus og ektemake med egen jobb, som nå opplever at inntekten i normalarbeidstiden er mellom 250 og 300 000, dvs lavere enn vanlig industriarbeiderlønn, sier sier Kjell Naas, forhandlingsleder i Norges veterinærforbund.


- Vår erfaring er at de som søker til veterinærstudiet gjør det av to årsaker. Den viktigste er at de er glade i dyr. Og så har vi i tillegg de som tror at veterinærene fortsatt tjener godt, mener Naas.

Tallene understøttes av en arbeidsmarkedsundersøkelse blant 275 veterinærer fra Norges veterinærhøgskole i årene 1999 til 2003, som nylig ble gjort av høgskolen i samarbeid med Den norske veterinærforening. Undersøkelsen var knyttet til andre forhold enn lønn, men ett av spørsmålene lød: "Hva er din gjennomsnittlige årslønn nå?"

Svarene viste at vanligste årsinntekt uavhengig av arbeidstype og ansettelsesforhold lå på 301.000 – 350.000 (27%), og mellom 351.000 – 400.000 (23%). Gjennomsnittet var på 348.000. 87 prosent oppga at de var i full stilling.

I vår lønnsoversikt over 600 yrker finner vi mange oppføringer av veterinærstillinger i offentlig sektor. Her er et par av dem:
Distriktsveterinær, stat: Snittlønn med tillegg 398.700
Veterinær, kommune: Snittlønn 358.100


2. plass: Sivilarkitekt

Antall primærsøkere per studieplass: 8,84
Lønn: middels/høy
Det er svært vanskelig å oppdrive god statistikk over lønningene blant arkitekter i privat sektor, men lønningene i offentlig sektor vil være en indikasjon. Det er rimelig å tro at lønningene i private firmaer vil ligge et stykke over de offentllige lønningene.

I vår lønnsoversikt over 600 yrker, finner vi mange oppføringer av arkitektstillinger i offentlig sektor. Her er et par av dem:
Sjefarkitekt, stat: Snittlønn med tillegg: 448.000
Seniorarkitekt, stat: Snittlønn med tillegg 398.100

3. plass: Fysioterapeut

Antall primærsøkere per studieplass: 8,75
Lønn: middels
Noen tall fra lønnsoversikten:
Fysioterapeut (privat) med tillegg: 339,200
Sjefsfysioterapeut, stat med tillegg: 337.700
Fysioterapeut, kommune med tillegg: 285.000

Og slik fortsetter det. Blant de fjorten studieretningene med over tre søkere per plass,
fører hele ti til yrker med lav eller middels lønn.
De aller største mysteriene for en som leter etter en sammenheng mellom søkermasse og økonomisk avkastning, kommer ved lønnstatistikken for yrkesgrupper som sosionomer, barnevernspedagoger og radiografer, hvor utsiktene til lønninger godt under gjennomsnittlig industriarbeiderlønn slett ikke gjør inntrykk på søkerne. Her kan du lese mer om de lavtlønnede pop-yrkene.

I gjennomgangen vår har vi bare funnet fire populære studier hvor folk har grunn til å forvente god lønn. Disse kan du lese mer om her.

I artikkelen har vi benyttet Aftenpostens beregninger av antall primærsøkere per studieplass, publisert den 12. april 05.