Hovmod står for fall

Empati og sosiale ferdigheter er kvaliteter som i større og større grad vektlegges ved utplukking av ledere. Erik Tønseths arrogante og lukkede lederstil ga ham mange uvenner og en "badwill" som fikk konsekvenser for selskapet han ledet.

Ledere verden over kan få utrettet en hel del i kraft av sin posisjon, utdannelse, erfaring og status. Minst like viktig er imidlertid evnen til å kommunisere. Når du sitter overfor den potensielle forretningspartneren er det å finne kjemien, det å finne "bølgelengden", ofte avgjørende for utfallet av forhandlingene. Det skader heller ikke med vennlighet og høflighet.

Disse kvaliteter er noe Tønseth dessverre ikke besitter - i hvert fall ikke hvis vi skal tro på nestleder i finanskomiteen i det franske parlamentet og borgermester i Paris-forstaden Montreuil, Jean-Pierre Brard. Brard ga denne karakteristikken av Tønseth til Dagens Næringsliv tidligere i høst:

- Erik Tønseth er en arrogant mann uten oppdragelse. Han er ikke i stand til å vise andre mennesker respekt! Han er som solkongen Ludvig 14. Og husk at med Solkongen startet begynnelsen på slutten for det franske kongedømmet.

Og enda verre: Da Tønseth i sin oppkjøpsiver ville innlemme det engelske entreprenørfirmaet Amec i sitt rike - gikk handelen i vasken. Styreformannen i Amec, Sir Alan Cockshaw, kommenterte forhandlingene slik:

- Det kunne gått annerledes. Tenk om Tønseth bare hadde tatt opp telefonen på forhånd og bedt om en prat, sagt at han ville samarbeide. Han hadde ikke trengt å være så uintelligent i sin oppførsel. Men han skulle bare ha det på sin måte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sir Cockshaw gir Dagens Næringsliv følgende karakteristikk av personen Tønseth.

- Kald, kynisk og ensporet. Han er ikke veldig god til å lytte. Du kan ikke oppføre deg slik som businessmann i 90-årene. Jeg hadde ikke noe sans for stilen hans. Det går an å velge andre veier enn den som går rett frem. Med litt smidighet fra Tønseths side kunne resultatet fort blitt et helt annet.

Uhåndterlig gjeld


Kværner har under Tønseths ledelse pådratt seg en enorm gjeld. Konsernsjefen har holdt en høy oppkjøpsprofil, og kjøpet av det britiske konsernet Trafalgar House (etter at Amec-handelen gikk i vasken) representerer høydepunktet i Tønseths ekspansjons-historie. For å redusere gjelden sin har Kværner bebudet salg av virksomheter som ikke inngår i konsernets kjernevirksomhet. Blant annet har det vært spekulert i salg av Kværner Olje & Gass, noe konsernledelsen flere ganger har avvist.

Katastrofal kursutvikling

Aksjekursen i selskapet har stupt fra en toppnotering på 480 kroner i august i fjor til nivåer på godt under 100 kroner de seneste ukene. Tirsdag steg imidlertid Kværner til 106 kroner, en oppgang på over 15 prosent. Dette etter rykter om endringer i selskapets ledelse og spekulasjoner om toppsjefens avgang i forkant av styremøtet i Kværner denne uken.

Spekulasjoner som altså viste seg å være sanne.