Holder sjefen mål?

SJEKK: Sint på sjefen? Nå kan du finne ut hvor god sjefen din er. Se sjekkpunktene og gjør deg opp din egen mening.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sjefens hovedansvar er å sørge for at organisasjonens ressurser blir rikitg utnyttet, slik at resultatene blir best mulig.

Sjekkpunktene

De faglige og økonomiske resultatene sier alltid det viktigste om hvor god en leder er. Følgende vanlige kriterier tar utgangspunkt i at enkelte oppgaver ikke kan delegeres. Lederen skal...

 • ...”fronte” organisasjonen utad

 • ...utforme strategier som organisasjonen forstår og bruker

 • ...sørge for at virksomheten er effektivt organisert

 • ...stille ambisiøse og realistiske krav til sine medarbeidere

 • ...stimulere og motivere – blant annet ved å gi ris og ros

 • ...sørge for at ressurser som utstyr, kurs og budsjetter er til stede

 • ...sørge for at den intellektuelle kapitalen ikke forringes. I en kompetansebedrift består kapitalen av folks kompetanse. Derfor er det viktig at de ansattes kompetanse hele tiden utvikles.

  Sjekkpunktene er hentet fra allminnelig teori om strategisk ledelse.

  Uenig?

  Hvis du er uenig i at sjekkpunktene sier noe om hva en god sjef er, er du ikke alene. Det er mange syn på hva som er god lederadferd. En del konsulenter og teoretikere på området mener at man ikke kan si noe som helst konkret om hva en sjef må gjøre eller ikke gjøre - om sjefen sitter stille og tvinner tommeltotter hele dagen, spiller det ingen rolle, så lenge organisasjonen leverer gode resultater.

  Lyst til å diskutere?

  Besøk vårt debattforum!