Hjemme-PC er Norges beste frynsegode

Skattesubsidier er i ferd med å gi oss verdensrekord i datautstyr i hjemmene. Løp og kjøp, før politikerne ombestemmer seg!

Det er nesten slutt på firmabil som frynsegode. Den ekstra skatten ved å disponerer arbeidsgivers bil, tilsvarer omtrent renter og avdrag om du i stedet kjøper den. I yrker hvor du ha en uniformert bil i jobben, kan firmabilen være en belastning.

Tidligere kunne reiser være et interessant frynsegode. Statens satser for diett og overnatting var romslige, og den middels sparsommelige kunne putte et skattefritt overskudd i lommen. Men også her er "overskuddet" nå skattepliktig, og du må inntektsføre den maten de sparer hjemme mens du reiser.

Folk som reiser mye kan stadig samle skattefrie bonuspoeng, men det store og utbredte skattefrie frynsegodet i Norge nå er hjemmedatamaskinen.

Alternativkostnad for bil

Om arbeidsgiveren plasserer en datamaskin hjemme hos deg, vil du antakelig bruke den privat også. Denne private bruken er en fordel som du har vunnet gjennom arbeidsforholdet, og den skulle derfor vanligvis skattes som lønn.

Slik er det med firmabil. Man kunne kanskje tenkt seg at om du hadde behov for bil i arbeidsforholdet, måtte bilen anskaffes og vedlikeholdes i alle fall. Det var ikke noe din private bruk var ansvarlig for. Den inntekten du skulle tillegges av privat bruk måtte bare være de ekstra kostnadene din private bruk medførte for arbeidsgiver. De såkalte marginalkostnadene.

Men man gir deg i stedet et inntektstillegg som mer eller mindre tilsvarer det du alternativt måtte ha betalt om du kjøpte bilen selv.

Marginalkostnader for datamaskin

Slik tenker man ikke når det gjelder hjemmedatamaskin. Man tenker seg at driftskostnadene for en datamaskin er omtrent uavhengige av bruken. Den må anskaffes i alle fall, og datamaskiner går i stykker etter et tilsynelatende fullstendig tilfeldig mønster. Det er ingen vesentlig marginal timekostnad på bruk av datamaskin. Alt må betales i alle fall, uansett om du bruker den privat eller ikke.

Derfor, blant annet, er det ikke skatt på privat bruk av arbeidsgivers datamaskin. En annen og viktigere grunn er nok at vi har en regjering som ser svært positivt på den raske utbredelsen av datautstyr i hjemmene.

Verdensrekord i datautstyr

Noe av det mest bemerkelsesverdige med den raske utbredelsen av internett, er at husholdningene virkelig har tatt de store investeringskostnadene som følger med. En hjemmedatamaskin koster omtrent dobbelt så mye som et fjernsynsapparat, og mange har også investert i en ISDN-forbindelse i tillegg.

Denne utbredelsen har regjeringen tydeligvis ønsket å stimulere, og det virker. I henhold til de ferskeste undersøkelsene har nå Norge flere personer på nett i forhold til folketallet enn noe annet land.

Du kan refundere arbeidsgiver

Nå er det ikke i alle yrker man har like stor bruk for datamaskin hjemme. Men i følge Skattedirektoratet er vilkåret for skattefrihet til stede om maskinen brukes til "opplæringsformål". Vilkåret for skattefrihet er med andre ord alltid til stede.

Derfor har mange, i yrker der arbeidsgiver ikke selv har sett nytten ved å plassere ut datamaskiner i de ansattes hjem, gått inn i ordninger hvor de refunderer arbeidsgivers kostnader ved f.eks. en leasingavtale.

I og med at datautstyr har en praktisk levetid på bare rundt tre år, er dette et perfekt leasingobjekt. Arbeidsgiver inngår derfor ofte en tosidig avtale: På den ene siden med en dataleverandør som leier ut maskinene, og på den annen side med de ansatte, som betaler gildet med ubeskattet lønn. Hvilken stor effekt dette har på prisen i forhold til selv å kjøpe maskinen på ordinært vis, kan du undersøke med

Hjemme-pc kalkulatoren.