Hjelpearbeider

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Drøm: Å gjøre noe for andre. Selvrealisering. Flest kvinner velger fortsatt yrker hvor de kan hjelpe andre, for eksempel sykepleieryrket.

I krigen

Noen av disse reiser til konfliktområder ute i verden for å gjøre en jobb der.

Rwanda, Balkan, New York og nå Aghanistan er områder hvor hjelpeorganisasjonene er på plass.

De mentale påkjenningene er store, men jobben er desto viktigere. De gir mye av seg selv, men opplever at de får mye tilbake.

Og naturlig nok: Lønna spiller mindre rolle når folk dør rundt deg.

I Norge

Alle kan imidlertid ikke jobbe i krigsherjede deler av verden. Det er (u)heldigvis nok av mennesker å hjelpe her hjemme.

Typiske omsorgsarbeidende som sykepleiere, hjelpepleiere, radiografer, leger, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre hjelper folk til daglig.

Disse jobber på sykehus, ved sykehjem og pleieinstitusjoner og private helseinstitutter.

Du kan også hjelpe andre mennesker mer indirekte, for eksempel som barnehageassistent, førskolelærer, lærer, musikkpedagog og hjemmehjelp.