Her har du mest å leve for

Lønnsgapet mellom regionene er så stort at en Oslo-husstand har over seks ganger mer penger til overs enn en husstand i Nord-Trøndelag.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

I tabellen nedenfor ser du hvordan lønnsforskjellene slår ut for en modellfamilie med to gjennomsnittsinntekter og de levekostnadene som Statistisk sentralbyrå opererer med for ulike regioner.

Ekspertene peker likevel på at levekostnadene, først og fremst boligprisene, er svært ulike her i landet.

- Generelt avspeiles levekostnadene i lønnsnivået, sier sjefanalytiker Tore Widding i CreditInform.
Widding peker at Oslo og Akershus har mange toppledere med høy lønn som trekker opp snittlønna.

Aksen

Lønnsnivået er uansett høyere der det er dyrt å bo og leve, som i Oslo og Akershus, enn der det er billig å leve - i distriktene.

Derfor er tabellen over hvor det lønner seg å bo nokså lik hovedaksen fra lønna og levekostnadene.

Vi merker oss likevel følgende:

 • Oljefylket Rogaland og Hordaland med Bergen ligger høyt.
 • Møre og Romsdal kommer bedre ut enn Sør-Trøndelag.
 • Buskerud hevder seg godt.
 • Telemark hevder seg dårlig.
 • Levekostnadene i Oppland, Hedmark og Østfold er høye i forhold til lønnsnivået.
 • Troms har brukbar lønn, men lave levekostnader. Finnmark kommer heller ikke så verst ut.

  Primært

  Verden over er det dessuten slik at de rikeste bor i hovedstedene og andre store byer. Slik er det også i Norge, med flest millionærer i Akershus, Bergen, Stavanger og Trondheim.

  - Det lave lønnsnivået i fylker som Nord-Trøndelag, Hedmark og Finnmark skyldes først og fremst at mange jobber i primærnæringer som jordbruk, skogbruk og fiske. Der er lønna ofte lav, sier Widding.

  En annen årsak er at bygdene har færre private bedrifter utenom primærnæringene. De fleste innbyggerne jobber i offentlig sektor, hvor lønna er moderat.

  Vi understreker likevel: Livskvalitet kan ikke måles i penger.