Her er stillingene

Noen av disse stillingene er oppstått de siste årene, mens noen er eksisterende jobber som har fått mer fancy betegnelser. For fint skal det være.

De "nye" stillingene

  1. Her er stillingene

Controller


Nærmest innarbeidet overalt. Opprinnelig var controlleren en økonom eller revisor med ansvar for å kontrollere at pengebruken var forsvarlig i en bedrift. Nøkkelord: Prognoser, budsjetter, analyse og rapportering. I dag kan du som controller også ha ansvar for å se til at framdriften i et prosjekt går etter planen, at store leveranser er riktige og liknende ting. Derfor fungerer en controller ofte som en økonomisjef.

Custom relations manager

Kommer av moteuttrykket ’CRM’, som står for ’customer relations management’. I denne stillingen har du ansvar for all kunnskap virksomheten har eller må skaffe seg om gitte kunder. Jo mer kunnskap en salgsbedrift har om kundene, jo bedre går salget.

Human resources manager

Personalsjef er den tradisjonelle betegnelsen på denne stillingen. I mange ører lyder det en smule passé, derfor et mer heftig navn. Du har blant annet ansvar for personalhåndtering, intern opplæring og rekruttering av nyansatte.

IT-arkitekt

Du skal ikke tegne hus, men utvikle en overordnet struktur for applikasjoner, navigering og tekniske løsninger. I tillegg foretar du gjerne undersøkelser og anbefalinger av verktøy, metoder og modeller for web-løsningene.

Key account manager

Avisene flommer over av jobbannonser for denne stillingen for tida, som enkelt kan oversettes med 'salgssjef'. I denne jobben koordinerer du alt arbeid mot en stor kunde, for eksempel Statoil eller Hydro. Du har all kontakt med kunden, og har derfor en viktig stilling som krever gode samarbeidsevner og dynamisk væremåte.

Webmaster

Web-vaktmesteren og teknikeren. I denne stillingen har du ansvaret for den daglige tekniske driften av internett-sidene, både bedriftens intranett og webside. Du tar deg ofte av feilmeldinger, og tar affære når noe er galt.

Webutvikler

Programmereren og taktikeren. Her jobber du gjerne med å lage programvaren som bedriften bruker på nettsidene, altså utvikle intra- og internettløsninger. Webutviklere har ofte høyt spesialisert kompetanse, for eksempel i programmeringspråket Java.