Her er Norges farligste jobber

Se hvem som løper den største risikoen på jobb.

Norges farligste yrker

Tirsdag tråkket en polsk bygningsarbeider gjennom en tak og falt rundt ti meter ned på et hardt betonggulv. Ifølge Aftenbladet.no fikk mannen flere brudd i fallet, og tilstanden skal være alvorlig. Ifølge Arbeidstilsynets statistikk er bygningsbransjen en av de farligste bransjene en kan jobbe i.

Arbeidstilsynet fører årlig statistikker over ulykker i arbeidslivet. i 2006 mistet totalt 31 personer livet i en ulykke. Ni av disse jobbet i bygg- og anleggsbransjen.

Her er yrkene i Norge som innrapporterte dødsulykker til Arbeidstilsynet i 2006. (Tallene i parentes er antall dødsulykker i 2006)

Bygg- og anleggsvirksomhet (9)
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleie (5)
Jordbruk og skogbruk (4)
Industri (4)
Transport og kommunikasjon (3)
Varehandel. Reparasjon av kjøretøyer og husholdningsartikler (2)
Helse- og sosialtjenester (2)
Kraft- og vannforsyning (1)
Hotell- og restaurantvirksomhet (1)

Den vanligste grunnen til dødsulykker er fall.

Skadeulykker

Yrker i helse- og omsorgssektoren topper skadestatistikkene. Foto: Andrew Gentry/Istockphoto Foto: Andrew Gentry/Istockphoto
Yrker i helse- og omsorgssektoren topper skadestatistikkene. Foto: Andrew Gentry/Istockphoto Foto: Andrew Gentry/Istockphoto Vis mer


Den årvåkne leser vil korrekt påpeke at her er det bare 9 sektorer som er representert. Heldigvis har det ikke vært innrapportert om dødsulykker i flere bransjer. Når det gjelder arbeidsrelaterte skader er det dessverre langt flere sektorer som er med på statistikken.

I første halvår av 2006 var 5.900 skader innrapportert til Arbeidstilsynet. Og her er det en helt annen sektor som troner på den lite ettertraktede toppen: Over 20 prosent av ulykkene skjedde innen Helse- og sosialsektoren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Her er yrkene på skadetoppen: (Tallene i parentes er antall skadetilfeller i de 7 første månedene av 2006)

Helse- og sosialtjenester (1.241)
Undervisning (748)
Bygge- og anleggsvirksomhet (635)
Transport og kommunikasjon (530)
Offentlig forvaltning (438)
Produksjon av nærings- og nytelsesmidler (334)
Varehandel. Reparasjon av kjøretøyer og husholdningsartikler (310)
Produksjon av transportmidler (237)
Produksjon av metaller og metallvarer (220)
Produksjon av trevarer (153)

NB! Disse tallene omfatter ikke skader på sjøfarts-, olje- og fiskestyresmaktenes tilsynsområder

I prosent?

Alt er relativt - og en faktor vi ikke har tatt hensyn til her, er frekvens: Hvor mange dødsulykker eller skadetilfeller som har vært i forhold til hvor mange som er sysselsatt i de ulike sektorene. Disse tallene er dessverre ikke tilgjengelig ennå. DinSide Jobb kommer tilbake med mer når alle fakta er tilgjengelig.


Kilde:Arbeidstilsynet