Her er lavinntektsgrensene

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Lavinntektsgrenser, årlig inntekt etter skatt
 OECD-skala, 50% av medianinntektEU-skalaen, 60% av medianinntekt
Enslig86.000 kr.125.000 kr.
Enslig forsørger, 1 barn129.000 kr.162.000 kr.
Enslig forsørger, 2 barn173.000 kr.199.000 kr.
Enslig forsørger, 3 barn216.000 kr.237.000 kr.
To voksne147.000 kr.187.000 kr.
To voksne, 1 barn190.000 kr.224.000 kr.
To voksne, 2 barn233.000 kr.262.000 kr.
To voksne, 3 barn276.000 kr.299.000 kr.
To voksne, 4 barn319.000 kr.337.000 kr.
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger. Inntektstall er fra 2002.

Om du har en lavinntekt, vil altså variere alt etter hvilken definisjon man tar utgangspunkt i.