Her er dine feriefakta

Lei av å krangle med sjefen om ferieavviklingen? Vår ferieguide viser deg når du kan ta ferie, og hvor lenge.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det er ferieloven som gir deg krav på ferie. Loven kan ikke fravikes i din disfavør, men det er selvsagt fullt mulig å forhandle seg fram til bedre betingelser med arbeidsgiveren.

Når - og hvor lenge?

Sjefen din har plikt til å spørre deg om når du kunne tenke deg å ta ferie, og dette skal gjøres i god tid før ferien.

Hvis dere ikke blir enige, kan sjefen din bestemme når du skal ta ferie. Men Ferieloven sikrer at du ikke blir stående helt på bar bakke.

Du kan kreve å få vite når du kan ta ferie minimum to måneder før ferien begynner. Dersom sjefen varsler feriefastsettelsen for sent, kan du likevel ikke nekte å ta ferie, men sjefen kan da bli erstatningspliktig for økonomiske tap som følger av forsinkelsen. Ett eksempel er forhåndsbetalte flybilletter.

Du har krav på tre ukers ferie (18 virkedager) i det som loven kaller for "hovedferieperioden" 1 juni - 30 september. Med virkedager menes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager.

Sjefen din kan også kreve at du tar minimum tre uker ferie i denne perioden.

Utsettelse av ferien?

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Også hvis det oppstår noe uforutsett på jobben som kan skape vesentlige driftsproblemer, kan sjefen din kreve at du utsetter ferien.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han må imidlertid først ha prøvd å skaffe andre til å gjøre jobben.

Blir ferien din ødelagt på denne måten, må du passe på å kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien.

Bruk lenkene øverst til høyre i artikkelen for å få vite mer om dine ferierettigheter.