Her er det utrygt å jobbe

Nesten som normalt går hopptrenere, fotballedere, samt ansatte i Postens distriktsavdelinger usikre tider i møte. De er likevel ikke alene. Her er våre nominerte i klassen for utrygge bransjer.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Få kan med sikkerhet forutsi hva som skjer, men basert på fakta vil enkelte bransjer/yrkesgrupper slite i 2002.

Grafisk produksjon

Landets grafikere er få og har vært sterke i forhandlinger i mange år. Nå ser det ut til at endringer er på gang. Selv den mektige grafikerklubben i Aftenposten står ikke lenger like sterkt, og oppsigelser/naturlige avganger er ikke til å unngå. Siden brekking av sider nå gjøres på data, vil stillingsbetegnelsen typograf etterhvert forsvinne.

Industrien

Sentralbankssjef Svein Gjedrem spådde dårlige tider for industrien i sin tale nylig, og nevnte møbelindustrien som den mest utsatte. Grunnen er at industrien bruker mye arbeidskraft og har høye lønnskostnader. Derfor rammes den hardt når vi bruker mer av oljepengene, får høyere inflasjon og økt press på lønningene. Kraftkrevende industri sliter også som følge av at de må bære de høye kraftutgiftene selv. En rekke smelteverk trues av nedleggelse.

IT-bransjen

Dotcom-krakket er historie nå, men fortsatt sliter mange Internett-selskaper. Andre deler av IKT-bransjen er rammet. Ukentlig hører vi om oppsigelser og konkurser. Annonsemarkedet er labert. Både utviklere, programmere og driftsoperatører rammes, og lite tyder på drastiske endringer. Lyspunkter finnes heldigvis, for eksempel e-handelsselskapet Norkom i Sandefjord.

Konsulentbransjen

Kostbare konsulenter er sårbare for nedgangstider. Konsulentbruken er størst i gode tider. Særlig innen "management consulting" er fallet i etterspørselen tydelig. Også innen IT og rekruttering er optimismen dalende. PricewaterhouseCoopers og Cap Gemini sier/har sagt opp ti prosent av konsulentene, Accenture slanker staben med 100 årsverk og andre selskaper varsler lignende tiltak. Selskaper som jobber med nedbemanning og outsourcing har derimot nok å gjøre.

Media

Synkende annonseinntekter og økte krav til overskudd rammer nå de vanlige papirmediene. De fleste dagsaviser har sagt opp eller sier opp ansatte. Arbeidsmarkedet for journalister er derfor tøffere enn på lenge. Rene nettaviser samt papir- og etermedienes nettutgaver har slitt lenge, og alle de store måtte si opp folk i fjor. Derfor er det usikkert om flere oppsigelser er nødvendig.

PR/markedsføring

Nyutdannede markedsførere sliter med å få seg jobb, viser BI/NMHs kandidatundersøkelse. Siviløkonomer er heller ikke så etterspurte som for to - tre år siden. Studentene blir ikke lenger hentet til gode jobber før de er ferdige med studiene, men må selv være aktive for å skaffe seg jobb.

Reiselivsbransjen

Særlig flyselskapene sliter for tida, mye på grunn av generell nedgang etter terroren i USA i fjor. Når vi vegrer oss for å reise, tjener flyselskapene mindre penger og må si opp ansatte. I Norge har SAS akkurat overtatt Braathens. De ansatte krangler om hvilket selskap som må si opp flest. Reisebyråer og andre reisearrangører er også hardt rammet.

Reklamebransjen

Nesten ingen av landets store reklamebyråer tjente penger i 2001. Det gjelder byråer som Bates, Leo Burnett, BBDO, Myres, Virtual Garden og Geelmuyden.Kiese. Hovedgrunnen til stagnasjonen er at reklamebransjen er mer avhengige av makroøkonomiske strukturer enn andre bransjer. Reklame er dyrt og når markedsføringsbudsjettene hos kundene barberes til benet, går dette hardt ut over reklamebyråenes oppdragsmengde og inntjening.

Salg (annonser)

Når annonseinntektene synker, stilles annonseselgerne overfor store utfordringer. Siden de fleste har provisjonsbasert lønn, er veien vekk kort for de som ikke selger godt nok. De usikre jobbene har blitt enda mer usikre. Gode selgere tjener godt, men i dårlige tider gjelder det kun de aller beste.

Tele/bredbånd

Mens Telenor går så det suser og har et historisk sterkt driftsresultat, sliter de mindre selskapene. Noe skyldes at Telenor priser leie av nettet skyhøyt, og noe skyldes at det tar tid å bygge ut egne nett - særlig bredbåndsnett. Bredbåndsfabrikken meldte for eksempel nylig at de ikke lenger satser i Norge.