Det finnes yrkesgrupper som trenger tilførsel av arbeidskraft. Foto: Colourbox.com
Det finnes yrkesgrupper som trenger tilførsel av arbeidskraft. Foto: Colourbox.comVis mer

Her er de trygge jobbene

Fremtiden er usikker, men noen yrker er sikre valg.

Nå ryker arbeidsplassenene i mange bransjer, vi har undersøkt hva du bør satse på. Det viser seg å være lettere sagt enn gjort ... Det eneste som er sikkert, er hva som IKKE er sikkert, men noen bransjer trenger fortsatt arbeidskraft.

På grunn av finanskrisen er det mange arbeidstakere som nå står uten jobb, eller venter på nedbemanninger. Se hvilken eiendomsmegler som må stenge 26 meglerkontor i løpet av de neste månedene

Hva kan du gjøre hvis du risikerer å havne i samme situasjon?

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har undersøkt hvilke markeder og yrker som vil holde seg i perioden fra 1986-2025, og gir ganske gode indikatorer på hvilke yrker som bør satses på fremover.

Vi har spurt Nav, ved seksjonssjef Stein Langeland, om hvilke yrker og bransjer de anser som trygge og utrygge.

- Det vi ser tydeligst er hva som er utrygt. Enkeltbedrifter svekkes, spesielt innen bygg og anleggsbransjen. Vi ser også at det kan være utrygt i deler av industrien, blant annet de som har underleveranser til boligbygging, sier Langeland.

Vil ha lærere og sykepleiere

- Bank og finans og eiendomsdrift, deriblant megleryrker er også spesielt utsatt, sier Langeland.

Offentlig sektor er derimot relativt trygt. Og det er fortsatt økende etterspørsel etter lærere og annet undervisningspersonell. Det samme gjelder for helse- og sosialsektoren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Utdanning- og helsesektoren vil bli styrket fremover slik statsbudsjettet er innrettet, sier Langeland.

Tidligere denne uken skrev vi om dine rettigheter i forbindelse med oppsigelse, nedbemanninger og arbeidsrett. Advokaten Lars Holo svarte på spørsmål i forbindelse med nettmøte onsdag. Les svarene her

Ledigheten vil stige i 2009

- Jeg synes det er enklest å si hva som er utrygt, det merker vi best gjennom våre data og erfaringer fra etaten, sier Langeland.

- Salg av biler, båter, det vil si varige forbruksgoder er redusert på grunn av den høye renten, og færre muligheter for å få lån. Det berører også relaterte i bransjer som bilverksteder og båtbygging, sier Langeland.

På tross av dette mener Langeland at det fortsatt er et relativt høyt investeringsnivå som gir behov for arbeidskraft. Men Nav tror allikevel at finanskrisen vil føre til at ledigheten stiger fremover.

- Nå er det registrert 1,7 prosents ledighet, og vi tror ledigheten vil øke. Dette året er det beregnet at et ledighetsnivå på 42.000 personer , mens neste år har vi beregnet at ledigheten vil stige til 58.000.

Men det er lys i enden av tunnelen ...

- Mange av dem som blir sagt opp på grunn av finanskrisen vil få arbeid igjen, men noen av dem vil bli nødt til å bytte arbeidsplass, sier Langeland.

Folk tenker seg om

Gry Ljøterud, informasjonsansvarlig i bemanningsbedriften Manpower, bekrefter at det er svært usikkert i bank, finans, bygg og anlegg om dagen.

Gry Ljøterud i Manpower erfarer at arbeidsgivere tenker seg litt mer om før de nyansetter om dagen. Foto: Manpower.no
Gry Ljøterud i Manpower erfarer at arbeidsgivere tenker seg litt mer om før de nyansetter om dagen. Foto: Manpower.no Vis mer


I tilegg nevner hun at reiseliv og servering også kan være utsatte arbeidsplasser om dagen.

- Offentlig sektor derimot er trygg, fordi offentlig sektor er mindre utsatt for konjunktursvingninger, sier Ljøterud.

Trygge yrker i offentlig sektor er blant annet innen administrasjon, juss og helse.

- Kundeservice og salg rekrutterer også mennesker, samme med lager og logistikk.

- Vi ser at folk tenker seg litt mer om før de ansetter om dagen, sier Ljøterud.

Hun erfarer at fleksible arbeidstakere med høy utdanning har lettere for å få jobb, og sitter tryggere hvis bedriften skal skjære ned.