Her er de fleste jobbene

Ingeniør- og IKT-fag topper den ferske statistikken over ledige stillinger.

Ikke siden 1998 har vi hatt så stor mangel på arbeidskraft, ifølge en rykende fersk undersøkelse frigitt av Arbeids- og velferdsetaten i dag.

I løpet av 2006 økte sysselsettingen med 65.000 personer, og utviklingen fortsetter inn i 2007.

Arbeidsledigheten er på det laveste nivået på 19 år, samtidig som det ser lyst ut for en mengde stillinger - men hvor er manglene størst?

Finn gruppen

I kolonnen til høyre i tabellen finner du nøkkeltallet som viser antall ledige stilling per arbeidssøkende fordelt på yrkesgruppe. Jo høyere tallet er, jo større er Bonanza-tidene for gruppen.

Her er de fleste jobbene


Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.


- I gruppen ingeniør- og IKT-fag mangler det hele 8,5 personer for hver person som er registrert arbeidsledig. Tabellen viser også at det er stor mangel på arbeidskraft innen industriarbeid, bygg og anlegg og reiseliv og transport.

- Høy arbeidsinnvandring har sikret arbeidskraft til industri og bygg og anlegg, mens arbeidskraft med utdannelse på ingeniørnivå i større grad blir rekruttert i Norge. Det er også stor mangel på førskolelærere. En stor del av denne mangelen blir trolig dekket opp av ufaglært arbeidskraft, skriver NAV.

Trykk her og les hele rapporten hos NAV.