Helse & omsorg

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Jobber: Lege, tannlege, psykolog, veterinær, radiograf, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, bioingeniør, farmasøyt.

Positivt: Både leger og tannleger har høy status i det norske samfunnet - selv om de skjærer i hjerner, gir cellegiftbehandling og fyller jeksler i illeluktende munner. Særlig legene vil føle at de gjør en svært viktig jobb. Både de, tannlegene, psykologene og farmasøytene tjener godt, særlig dersom de etablerer egen praksis. Ellers er overtidsbetaling og andre tillegg vanlig i helsevesenet. Helsepersonell er i dag en ettertraktet gruppe fordi de er for få. De har med andre ord ingen problemer med å få seg jobb.

Negativt: Helsekøer, triste skjebner, sykdom, og død. Ofte svært mye overtidsjobbing og jobbing til ubekvemme tider. Sykepleierne, vernepleierne og de andre kvinnedominerte yrkesgruppene tjener dårlig. Profesjonsstrid eksisterer fortsatt. Det kan være slitsomt, om man har en dårlig dag, å hele tida skulle yte omsorg.

Hva sier de selv?

 • Lege: - En lege må være lyttende, spørrende, empatisk, analytisk og kunne ta beslutninger. De tar viktige beslutninger hele dagen, men har ingen fasit. Det er derfor viktig å kunne revurdere og omgjøre beslutningene dersom det er nødvendig, sier Hans Petter Aarseth, president i Den norske Lægeforening.

  - Leger må kunne distansere seg fra jobben slik at de får sove om natta. Men de må ikke bli følelseskalde. De forener teori og praksis, men de er avhengig av en teoretisk base. Slik er terori kanskje viktigere enn praksis, sier Aarseth.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

 • Tannlege: - Må trives sammen med og være flink med mennesker. Må kunne kommunisere med dem, forklare ting og berolige de som er engstelige, sier Reidun Stenvik, informasjonssjef i Tannlegeforeningen.

  - De må ikke ha ti tommeltotter, må være observante, nøyaktig og like å jobbe med hendene. Slik kombinerer de praktisk og teoretisk arbeid. Tidspress, trange arbeidsforhold (i munnen) samt mennesker hele tida kan være stressfaktorer. De må derfor takle dette, sier Stenvik.

  - De som driver egen praksis må evne å administrere dette og ivareta personalansvar som arbeidsgivere, sier Stenvik.

 • Sykepleiere: - De må kunne skaffe seg overblikk og ta raske beslutninger. De må ha mot til å møte personer som lider, og kunne inngå relasjoner med pasienter og pårørende. De må ha evne til innlevelse, altså empati. De må kunne kunne kommunisere og dermed skape tillit. Oppsummering: Et klart hode, empati og mot, sier Bernhard Stormyr i Norsk Sykepleierforbund.

  Også: Tålmodighet, pålitelighet og nøyaktighet (særlig ved medisinering).

 • Sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger: - De jobber med å hjelpe mennesker som har problemer, altså problemløsning. Krever gode kommunikasjonsevner, empati og engasjement. De driver med langsiktig endringsarbeid, derfor er tålmodighet og evne til langsiktig planlegging viktig, sier Oddrun Remvik, forbundsleder i FO.

  - Må ha selvinnsikt i form av et avklart forhold til egne reaksjoner. Ikke ta ting for mye inn over seg. Må til en viss grad kunne "skru av" når dagen er omme, sier Remvik.

  Gå til

  Jobbkalkulatoren

  for å se sentrale egenskaper for de ulike stillingene.