Har du sagt opp eller fått sparken?

Denne problemstillingen blir stadig mer aktuell. Vi bytter jobb langt oftere enn før - noen frivillig, mens andre får beskjed om å finne seg noe annet å gjøre.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Heldigvis har ferieloven utfyllende regler om dette:

Oppsigelse fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor oppsigelsesfristen løper. Merk: Dette gjelder ikke hvis oppsigelsesfristen er tre måneder eller lengre.

Du kan likevel motsette deg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden.


Oppsigelse fra arbeidstaker


Har du selv sagt opp, kan ferie fastsettes, og avvikles i tiden etter oppsigelsen.

Har dere allerede fastsatt feriedatoen før oppsigelsen, kan de ikke endres uten ditt samtykke. Det er imidlertid et unntak for ekstraordinære hendelser.

Du kan kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, jfr. § 7 nr. 1 og 2.

Sier du selv opp stillingen din etter 15 august, kan du likevel ikke kreve at ferien legges til tiden før 30 september.