<i>Foto: AllOverPress/Gettyimages</i>
Foto: AllOverPress/GettyimagesVis mer

Har du lang nok ferie?

Etter at partene i arbeidslivet avtalte den femte ferieuken, er det full forvirring blant arbeidstakere. Omtrent 275.000 i privat sektor aner ikke hvor mye ferie de har.

Med denne usikkerheten presisert, anslår forskerne Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke ved forskningsinstituttet Fafo at omtrent 85 prosent av arbeidstakere i privat sektor har fem ukers ferie. De resterende 15 prosentene har fremdeles ferielovens minimum på 21 dager, det vil si fire uker.

20 % vet ikke

Det er ikke uten vanskeligheter forskerne har kommet frem til dette anslaget, som de selv betegner som sin beste gjetning ("best guess"). Av de 6.981 spurte, var det nemlig hele tyve prosent som svarte: "vet ikke", "bestemmer selv", eller "ikke relevant" på spørsmål om hvor lang ferie de har. Forskerne antar at denne usikkerheten gjelder så mange som 275.000 arbeidstakere til sammen - alle i privat sektor, ettersom offentlig ansatte har avtalefestet fem uker.

Hele rapporten kan du lese hvis du trykker her.

Med denne usikkerheten, har forskerne laget anslag over feriedager fordelt på bransje, yrke og arbeidsplassenes størrelse.

Stor bedrift, stor ferie

Andelen arbeidstakere med 21 dagers ferie er størst i små bedrifter og innen bransjer som detaljhandel, og hotell- og restaurantvirksomhet. Det er også her at usikkerheten omkring hvilken ferieordning som ligger til grunn er størst.

Mye tyder på at andelen med fire uker ferie i bedrifter med under fem ansatte ligger så høyt som rundt 30 prosent. Dette står i kontrast til situasjonen i større bedrifter, hvor andelen med fulle fem uker trolig er rundt 90 prosent

Kilde: Fafo. De hvite feltene illustrerer usikkerheten/spennet Vis mer
Utdanning gir fri

Undersøkelsen viser også tydelig at arbeidstakere med yrker som krever høyere utdanning (inkludert administrative ledere) oppgir oftest å ha fem ukers ferie. Mens omtrent 90 prosent av ansatte med universitets- eller høyskoleutdanning har fem ukers ferie, synker andelen betraktelig blant ansatte innen salg og service og i yrker uten krav til utdanning.

Kilde: Fafo. De hvite feltene illustrerer usikkerheten/spennet i FAFOs anslag over hvor mange som har 21 dagers ferie Vis mer
Hva med deg?


Hvor lang ferie du har, er ikke bare viktig for sinnets helse, men også for lommeboken, det vil si hvor mye feriepenger du skal få utbetalt - og her må både revisor og du holde tungen rett i munnen. For å hjelpe deg beregne omtrent hvor mye du skal ha i lønningsposen, har vi utviklet vår egen kalkulator, hvor du også kan få innblikk i regnereglene for feriepenger.

Trykk her, og regn ut feriepengene dine med vår kalkulator!.