Har du fem ukers ferie?

JOBB: Mange ansatte får i år fem ukers ferie, men Ferieloven gir deg fortsatt bare fire uker og en Gro-dag. Før du planlegger fem uker på Bali bør du derfor vite hvor lang ferie du har krav på.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Den femte ferieuken er et resultat av forhandlinger mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Det betyr at de som kan nyte godt av fem ukers ferie er de som:

  • er omfattet av en tariffavtale, eller
  • har forhandlet seg fram til en femte ferieuke på egen hånd.

Alle har krav på minimum fire uker

Din grunnleggende ferieperiode er det ingen som kan ta i fra deg. Ferielovens § 5 sier at du har rett til ferie 25 virkedager, det vil si fire uker med seks virkedager - samt en ekstra dag, den såkalte Gro-dagen.

Fem ukers ferie - på grunn av tariffavtale

En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon (f.eks. NHO), og en arbeidstakerorganisasjon (f.eks. LO) eller et forbund.

Dersom du jobber i en bedrift som er omfattet av en tariffavtale, er det avtalefestet at den femte ferieuken skal gjelde for alle de ansatte i bedriften. Dette gjelder også for de ansatte som ikke er organisert.

Men dette betyr også at du ikke vil være sikret fem ukers ferie dersom du er den eneste på jobben som er organisert. Da vil normalt ikke bedriften være tilsluttet en tariffavtale, og heller ikke være pålagt å gi deg fem ukers ferie.

Selv om ikke alle bedrifter har en tariffavtale med sine ansatte, er det likevel mange som velger å følge resultatet fra meglingen mellom LO og NHO. Det betyr altså at bedriften kan velge å gi deg og dine kolleger fem ukers ferie.

Dette må i så fall følges opp med økning av feriepengegrunnlaget til 12,0% for de som er under 60 år, og til 14,3% for personer som er over 60 år m/inntekt inntil 6 G. (Grunnbeløpet per 01.05.01= kr 51.360) Men dette er altså ingen selvfølge.

Ikke tilsluttet tariffavtale: Hvordan få fem ukers ferie?

I følge FAFO, er andelen fagorganiserte arbeidstakere nå helt nede i 53%, og synkende.

For de resterende 47%, er det altså ferielovens utgangspunkt på fire uker som gjelder. Skal du sikre deg en femte ferieuke må du altså ta det opp med sjefen direkte.

Faller du i denne gruppen har du normalt ett årlig forhandlingsmøte med arbeidsgiver, der dere diskuterer lønn og ferie.

Vi anbefaler at du på forhånd tenker nøye igjennom hva som betyr mest for deg. Vi tipper likevel at det kan være lettere å få med sjefen på en ekstra ferieuke, enn en saftig lønnsøkning.

Hva med deg som allerede hadde fem ukers ferie?

Mange tror at de ekstra framforhandlede feriedagene automatisk vil gi lengre ferie - også til de som allerede hadde fremforhandlet fem ukers ferie fra før.

Dette er det imidlertid ingen automatikk i.

Med mindre dette er et eget punkt i tariffavtalen, eller du har framforhandlet dette som et eget punkt i din egen arbeidsavtale, er det ikke sikkert at du vil få mer enn de opprinnelige fem ukene i ferie.

Unntaket her er de som er over 60 år og omfattes av en tariffavtale, de vil altså ha krav på 6 uker ferie.

Relaterte saker: Slik danner du fagforening!

Kilde: LO.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!