Har du en lavinntekt?

I tabellen nedenfor kan du se om du hører til en lavinntektsgruppe.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Lavinntektsgrenser, årlig inntekt etter skatt
 OECD-skala, 50% av medianinntektEU-skalaen, 60% av medianinntekt
Enslig82.000 kr.119.000 kr.
Enslig forsørger, 1 barn123.000 kr.154.000 kr.
Enslig forsørger, 2 barn164.000 kr.190.000 kr.
Enslig forsørger, 3 barn205.000 kr.225.000 kr.
To voksne140.000 kr.178.000 kr.
To voksne, 1 barn181.000 kr.213.000 kr.
To voksne, 2 barn222.000 kr.249.000 kr.
To voksne, 3 barn263.000 kr.284.000 kr.
To voksne, 4 barn304.000 kr.320.000 kr.
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Rapporten: Økonomi og levekår for ulike grupper, 2003. Inntektstall er fra 2001.

Om du har en lavinntekt, vil altså variere alt etter hvilken definisjon man tar utgangspunkt i.