Har du en gründer i magen?

Går du rundt med en god ide som du ønsker å forfølge? Da har du kommet til rett sted. Her er den første delen i en serie av artikler hvor vi setter fokuset på etablering av egen virksomhet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Å våge å ta skrittet, er den største utfordringen for en som ønsker å starte for seg selv, sier Elbjørg Gui Standal, studierektor ved institutt for Innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI.

Standal har lang erfaring med nyetablerte selskaper, og framhever egenskaper som stayerevne, vilje, tro og selvtillit som viktige kvaliteter hos den som vil starte noe selv.

Mange gründerspirer

Skaff din egen jobb!
Bilde: Anne Angelshaug.
Skaff din egen jobb!
Bilde:
Anne Angelshaug. Vis mer


Dersom du går rundt og lurer på å starte for deg selv, er du ikke alene. Hvert år ringer 15.000 nordmenn til Narvik-telefonene, en gratis rådgivningstjeneste for de som ønsker å etablere, eller har etablert, egen bedrift.

- Nesten 250.000 nordmenn går med et ønske om å starte for seg selv, men kun ti prosent av disse tar skrittet og etablerer egen virksomhet, opplyser Bjørnar Mathisen, prosjektleder for Narvik-telefonene.

Hysj-hysj eller åpen dialog?

"Du bør prate med andre om ideene dine", er rådet som går igjen hos de vi har pratet med. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Statens veiledningskontor for oppfinnere, og Narvik-telefonene er tre statige organer som gir innspill og råd.

- Ta kontakt med potensielle kunder, partnere, leverandører, finansieringsselskaper og andre som sitter på kompetanse som du kan ha nytte av. Diskuter ideen og tankene dine, oppfordrer Elling Enger ved Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Kun slik kan du få konstruktive innspill, andres perspektiver og en sparringspartner for ideene dine.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Generelt er gründere alt for redde for å prate med andre om ideene sine, sier Elbjørg Gui Standal.

- I praksis er nok redselen for at andre skal stjele ideen din sterkt overdrevet. Dette hemmeligholdet kan virke hemmende og føre til at ideen ikke blir så godt utviklet som den kunne ha blitt.

Veien til suksess?

Ingen kan gi en oppskrift for suksess når et nytt selskap skal etableres. All nyetablering innebærer en risiko for å mislykkes, men den som har tro på seg selv og evnen til å ta kritikk og gode råd til seg, har de beste forutsetninger for å lykkes, presiserer Standal.

- Det avgjørende er at du har et produkt som det er behov for i markedet, sier Erlend Bullvåg ved Høgskolen i Bodø.

Veien videre

Før du går videre med forretningsideen din, må du kartlegge etterspørselen etter det du har å tilby. Ideen må legge fundamentet som skal til for å kunne kommersialisere det. Det hjelper lite å være faglig dyktig, entusiastisk og ha stort pågangsmot dersom du mangler en realistisk og strategisk riktig innfallsvinkel.

I denne utviklingsfasen vil vi kontakte rådgivere og ressurspersoner, og innhente den informasjonen du trenger, slik at forretningsideen kommer på rett spor.

Trykker du på lenkene øverst til høyre i artikkelen, finner du mer informasjon om dine plikter og rettigheter som næringsdrivende, de ulike selskapsformene og hvor du finner mer hjelp i startfasen.

Senere i artikkelserien vil vi se på betydningen av en god forretningsplan, ulike muligheter for finansiering og selvsagt driften av en gründerbedrift.

Artikler i Gründerskolen:
-Del I: Har du en gründer i magen?
-Del II: Fra idè til virkelighet
-Del III: Finansiering