Handel og Kontor

Handel og Kontor (HK)
Rangering goder
1: Mer ferie
2: Pensjonsordning
3: Mer lønn
4: Videreutdanning
5: Subsidiert/gratis barnehage
6: Firmahytte
7: Gunstige lån
8: Treningsmuligheter
9: Telefon/klær
10: Firmabil
11: Hus-/hagehjelp
12: Fleksibel arbeidstid/hjemmejobbing
13: Bedriftshelsetjeneste
14: Forsikring
15: Sparing/fond/opsjoner
1 er viktigst, 15 minst viktig.
[Ugjyldig objekt (NAV)]