Bilde: <A HREF="http://home.c2i.net/angelshag/mainpage.htm" target="_top">Anne Angelshaug</A>.
Bilde: Anne Angelshaug.Vis mer

Guide: Slik danner du fagforening

JOBB: Ulmer det av uløste konflikter på arbeidsplassen din? Mangler dere et forum å ta dem opp i? Det finnes løsninger. Å danne lokal fagforening er lettere enn du tror.

Det er ikke bare ved lønnsforhandlinger at en arbeidstaker kan ha nytte av å være fagorganisert. Klubben skal være på medlemmenes side i alle saklige, arbeidsrettslige spørsmål. Har du for eksempel fått en kontrakt som du mistenker for å være ulovlig, skal du kunne gå til fagforeninga for å få hjelp.

Den lokale fagforeninga har som regel fellesmøter for alle medlemmer, der man kan ta opp saker som klubben bør ta opp med ledelsen.

Du kan ta initiativet

Det er ikke alle arbeidsplasser som har lokal fagforening, eller avtale med et forbund sentralt.

- Det er ingen lov som tvinger arbeidsgivere til å ha en avtale med et fagforbund, men de ansatte kan selv ta initiativ til å få ”ordna forhold”, sier Liv Undheim som er LO-sekretær.

Fra arbeidsgiverorganisasjonen NHO meldes det om at en selvstendig bedrift som ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon, ikke har noen plikt til å inngå tariffavtale. I følge Arbeidstvistlova kan de ansatte imidlertid streike seg til en tariffavtale.

Liv Undheim i LO mener servicesektoren utmerker seg som et område der få er organisert. Hun understreker at selv om arbeidsgiver er skeptisk til for mye organisering, hører det til sjeldenhetene at en arbeidsgiver nekter å inngå tariffavtale med et fagforbund.

- Gode arbeidsgivere ønsker selv ordna forhold. Vi skriver tross alt år 2000, og jeg tror ikke en arbeidsgiver ville turt å si nei til organisering, sier Liv Undheim.

- Minimum av rettigheter

Tariffavtalen skal sikre de ansatte et minstemål av lønn og rettigheter. Ofte vil lønnssatsene i tariffavtalen ligge under de reelle lønningene i bedriften. Det betyr ikke at lønningene skal justeres ned dersom tariffavtale inngås.

- Avtalen er bare retningsgivende, og angir bare et minimum av rettigheter, sier LO-sekretær Undheim.

Hun gir denne oppskriften til de som vil danne klubb:

  • 1. Sjekk stemninga blant de ansatte for å få dannet en lokal klubb. Dersom du får med deg flertallet av de ansatte, er det vanskeligere for sjefen og drive med ”splitt og hersk”- teknikker, og fryse ut ”bråkmakerne”.
  • 2. Meld deg inn i det fagforbundet som er aktuelt for deg. For journalister er det for eksempel Norsk Journalistlag som er det aktuelle forbundet.
  • 3. Kontakt fagforbundet ditt, og be dem inngå tariffavtale med bedriften din.
    Det er fagforbundet som kontakter arbeidsgiveren din. Du trenger ikke ha med deg hele arbeidsstokken. Er bedriften din medlem av NHO, har ledelsen plikt til å opprette avtale selv om det bare er en person som er organisert, dersom han eller hun er medlem av LO, YS eller andre landsomfattende organisasjoner. Det opplyses fra NHO.
  • 4. Kan arbeidsgiver nekte? Ifølge LO-sekretær Liv Undheim er det svært få arbeidsgivere som nekter å inngå avtale med fagforbundet. Er sjefen likevel av de få som nekter, går saken til mekling. Fører ikke den fram, kan de fagorganiserte i bedriften blir tatt ut i lovlig streik.

- Organiser deg uansett

Du synes kanskje det er drastisk å kreve tariffavtale mellom fagforbundet og bedriften hvis kollegene dine eller ledelsen er imot det? Da kan en løsning ifølge Undheim være å melde seg inn i fagforbundet selv, men holde resten av bedriften utenfor. Da har du den sentrale fagforeninga i ryggen hvis du får trøbbel på jobben din.

- Det ideelle er slik jeg ser det, at det foreligger tariffavtale. Er det vanskelig å få til, anbefaler jeg et individuelt medlemskap i bransjeforeningen. Arbeidslivet blir ikke enklere i årene som kommer, sier Undheim.

Hun understreker at alle yrkesaktive har rett til å være organisert, ifølge Arbeidstvistlova.

Husforening

Advokat i Norsk Journalistlag, August Ringvold, mener en mellomløsning i bedrifter uten vilje til fagorganisering, kan være å danne en slags husforening.

- En husforening der folk kan melde seg inn uavhengig av bransjeorganisasjon, kan være en løsning. Det eneste problemet er at alt arbeidet med en slik husforening må skje utenfor arbeidstid, sier Ringvold.