Grensen går ved 30” i Sverige

I motsetning til i Norge har svenske myndigheter valgt å trekke en klar linje: Der faller multimedie-PCer, hjemmekinoanlegg og store plasmaskjermer utenfor hjemme-PC-ordningen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- En fast grense er nødvendig for å fjerne alle gråsonetilfellene, og vi drar nå grensen ved 30-tommer. Formålet er selvsagt å få de store plasmaskjermene bort fra hjemme-PC-ordningen, sier det svenske skatteverkets representant Birgitta von Euler til IDG.se.

I Norge er det fortsatt en tolkning av begrepet ”tjenstlig bruk” som er relevant. Ett notat fra Skattedirektoratet levner likevel ingen tvil om at reglene er strammet inn også her til lands:

Presisering av tjenstlig behov

”Departementet understreker at det for alle komponenter som en ansatt får tilgang til gjennom en hjemme-PC ordning må foreligge et ”tjenstlig behov”.

I tillegg må utstyret som nevnt ovenfor være ”tilleggsutstyr” til selve hjemme-PC’en eller maskinvaren. Det har utviklet seg en praksis hvor ansatte kan få både digitale kameraer, videokameraer, spillkonsoller mv. gjennom en hjemme-PC ordning hos arbeidsgiveren.

I de fleste tilfeller vil det ikke foreligge et ”tjenstlig behov” hos den ansatte for denne type utstyr, og vilkåret for å få tilleggsutstyret dekket gjennom hjemme-PC ordningen vil dermed normalt ikke være oppfylt.

Anbudsgivere må derfor normalt innberette slike ytelser som en skattepliktig fordel for den ansatte.”

Hva betyr det?

[Ugjyldig objekt (NAV)]
[Ugjyldig objekt (NAV113530)]

Store TV og PC-skjermer på over 30-tommer kan man i praksis se bort fra at vil tilfredsstille kravet til tjenstlig bruk i de aller fleste yrkesgrupper.

Å anskaffe dette vil altså være skattemessig uakseptabelt i de fleste tilfeller. Det samme vil i hovedsak gjelde digitale kameraer, videokameraer, spillkonsoller og surroundhøyttalere til PCen.

Selv om de kan være relevante for enkelte yrkesgrupper, vil dette altså ikke være hovedregelen.