Gravide jobbsøkere bør lyve!

Trist men sant: Norske arbeidsgivere har fortsatt problemer med graviditet. Enten du allerede er gravid, eller jobber med saken, kan det være vanskelig å vite hva du bør si under jobbintervjuet. Har du lyst på jobben er det langtfra sikkert at det lønner seg å være ærlig.

Skal du på jobbintervju? Gratulerer, da er du over det første hinderet i utvelgelsesprosessen.

Nå gjenstår det bare å gjøre et så overbevisende inntrykk at det er deg de vil ha.

En arbeidsgiver i det private kan i utgangspunktet ansette hvem han vil i stillingen, men han plikter likevel å følge reglene i Likestillingsloven og Arbeidsmiljøloven.

Gravide sliter

Tallenes tale er klar. Det er liten tvil om at næringslivets ledere prioriterer menn framfor kvinner.

I følge en MMI undersøkelse gjennomført for Næringslivets Ukeavis er det innvandrere, de med høyt sykefravær, de med piercing og ikke minst de som er gravide som ligger dårligst an i kampen om jobbene.

I undersøkelsen tok MMI kontakt med 611 bedriftsledere, og hele 79 prosent av de spurte svarte at graviditet har betydning for å avstå fra å ansette en søker.

Enda verre er det kanskje at hele 20 prosent mener at det har "stor betydning" for en eventuell ansettelse om du er gravid.

For deg som har en liten baby i magen, eller har lyst på barn i nær framtid, er dette nedslående tall.

Hva sier Likestillingsombudet?

I følge Ingrid Dåsnes hos Likestillingsombudet utgjør 10 prosent av alle de skriftlige klagene spørsmålet om kvinner har blitt forbigått på grunn av graviditet.

Her må vi også regne med at det er store mørketall. Kvinnelige ansatte som føler seg forbigått på grunn av graviditet orker ofte ikke å gå videre med saken.

Grunnene kan være flere: De tror ikke klagen vil føre fram, eller de finner ut at de ikke har lyst til å jobbe hos en arbeidsgiver som har slike holdninger. Resultatet er altså at de gir opp, og venter heller til barnet er født før de på nytt melder seg på jobbmarkedet.

Hva sier reglene?

Har du blitt innkalt på intervju kan arbeidsgiveren fritt spørre om du er gravid eller ikke.

Poenget er at det ikke er lov å bruke graviditeten som en unnskyldning for å ikke ansette deg i en fast stilling eller i et lengre vikariat.

Når det gjelder midlertidige stillinger kan imidlertid arbeidsgiveren legge vekt på om du er gravid, men bare dersom det foreligger "saklig grunn".

Hvorvidt det foreligger en saklig grunn beror på en konkret vurdering, basert på ulempene både hos arbeidsgiver og deg som arbeidssøker. Vurderingsmomentene er blant annet:

  • Vikariatets lengde
  • Lengden på eventuell permisjon, og tidspunktet for den (målt opp mot vikariatet).
  • Hvor lett det er for arbeidsgiver å ha en annen kompetent arbeidstager i stillingen når du er i permisjon. (At arbeidsgiveren ikke orker "bryderiet" med å finne en vikar er ikke nok.)
  • Arbeidstagers behov for jobben, slik at hun kan opparbeide seg rett til fødselspermisjon.
Vær klar over at denne oppramsingen ikke er uttømmende, husk også at det er arbeidsgiveren som må bevise at det foreligger en saklig grunn.

Eksempel: Er du gravid kan du kanskje ikke fylle din midlertidige stilling i hele ansettelsesperioden. Det er selvsagt uheldig for bedriften, de vil jo helst ha en person som kan arbeide hele den aktuelle perioden.

Samtidig skal ikke graviditet være et karrierehinder. Vi får med andre ord en situasjon der arbeidsgivers og dine interesser står opp mot hverandre.

Det avgjørende vil derfor være å finne ut hvilken løsning som samlet sett gir minst ulempe.

Hvis ditt vikariat skal ha en varighet på ett år, og du bare vil være i permisjon en liten del av denne perioden, vil det neppe by på store problemer for arbeidsgiver. På den annen side har vi situasjonen der du bare vil kunne fungere i vikariatet i en kortere periode.

Det er ikke lett å gi et helt nøytralt svar på hvordan du bør oppføre deg hvis du skulle bli gravid i en jobbsøkingsprosess.

Vårt råd er imidlertid klart, og det finner du ved å trykke på lenkene øverst til høyre i artikkelen.